Hacet Namazı Duası ve Zikirleri


hacet namazı duası,hacet dilek duası,hacet namazı duası arapça,Hacet istek namazında okunacak dualar ve zikirleri,hacet dilek ve muhabbet duaları

Hâcet Namazı ve Duası

1) Abdest alınır. İki rekat namaz kılınır, namazdan sonra Allaha hamd u sena tesbihat ve takdisatta bulunulur. Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim gibi.

Daha sonra makbul bir dua olan Peygamber Efendimize (sav) bol bol salat u selam getirilir ve şu dua okunur:

"La ilâhe illallâhul halîmul kerim subhanallâhi Rabbil arşil azîm. Elhamdulillahi Rabbil âlemîn. Es'eluke mûcibâti rahmetike ve azaime mağfiretike vel ismete min külli zenbin vel ganimete min külli birrin vesselâmete min külli ismin lâ tedalî zenben illâ ğafertehu velâ hemmen illa ferrectehû velâ hâceten hiye leke rıdan illâ gazaytehâ yâ Erhamerrahimîn. Allahumme ente tahkumu beyne ibâdike fîmâ kânû fîhi yahtelifûn. La ilâhe illallâhul aliyyul azîm. Lâ ilâhe illallâhul halîmul kerîm Subhâne rabbis semâvâtis-seb'i ve Rabbilarşil azîm. Elhamdulillahi Rabbil alemin. Allâhümme kâşîfe'l-gammi müferrice'l-hemmi mücîbe daveti'l-muztarrîne izâ deavke. Rahmâne'd-dünya ve'l-âhireti ve rahîmehuma ferhamni fi hâceti hâzihî bi kadâihâ ve necâhihâ rahmeten tuğnîni biha an rahmeti men sivak.

Bu duanın akabinde şu dua okunur:

Allahummehfeznâ vahfaz ümmete Muhammed fi enhâil âlemi min külli şerrin ve darr. Allâhümme aleyke bi adâike ve adâina ve adâiddîn. Allahümme şettit şemlehum ve ferrik cemahum ve mezzikhum külle mümezzak. Vecal besehum beynehum.

2) Her iki rekatta selam verilmek suretiyle 12 rekat namaz kılınır. 12. rekatta teşehhütten sonra selam vermeden önce Allaha hamdu sena, Peygamberimize (sav) salat u selam getirilir. Sonra tekbir alınarak secdeye gidilir. Secdede 7 defa Fatiha, 7 defa Ayetel Kürsi, 7 defa İhlas Suresi, 10 defa da:

"La ilahe illallâhu vahdehu la şerikeleh. Lehul mülkü ve lehü'l-hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir. duası ve müteakiben şu dua okunur:

Allâhumme innî eseluke mekâidel izzi min arşike ve münteharrahmeti min kitâbike ve smike'l-azami ve ceddike'l-ala ve kelimâtiket-tâmmeti.

Bu duanın peşinden de esas hacet ile ilgili şu dua okunur:

Allâhummehfeznâ vahfaz ümmete Muhammed fi enhâil âlemi min külli şerrin ve darr. Allâhümme aleyke bi adâike ve adâinâ ve adaiddîn. Allahümme şettit şemlehum ve ferrik cemahum ve mezzikhum külle mümezzak. Vecal besehum beynehum.

Bütün bu dualar okunduktan sonra baş secdeden kaldırılır ve selam verilir.

Bu hacet namazı ve duasına 40 gün devam edilmeli.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst