Hacda Ziyaret Edilen Yerler Hakkında Bilgi

Züleyha

Yönetici
Hac ve umrede ziyaret edilen yerler

Resül Ekrem (s.a.v ) doğduğu yer: Hz. Peygamber’in doğduğu ev Kâbe’nin doğu tarafında kalan Benî Hâşim mahallesinde idi. Hz. Muhammed Miladi 20 Nisan 571 (12 Rebiulevvel) Pazartesi gecesi tan yeri ağarırken bu evde dünyaya gelmiştir. Daha sonra buradaki ev yıkılmıştır ve yerine yapılan bina günümüzde Mekke Kütüphanesi olarak kullanılmaktadır.

NUR DAĞI (Hira Mağarası): Mekke’nin kuzeydoğusunda, 300 m. yüksekliğinde kütle kayalardan oluşan ve Kâbe’ye 5 km. mesafede bulunan dağdır. Peygamberliğinden önce Hz. Muhammed’in Ramazan aylarını ibadetle geçirdiği Hira Mağarası bu dağın zirvesinde bulunmaktadır. Sevgili Peygamberimiz 40 yaşına girdiği senenin Kadir Gecesi’nde bu dağda ibadet halinde iken Hz. Cebrail gelmiş ve peygamber olduğunu tebliğ etmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’in ilk âyetleri önce Hz. Muhammed’e aynı gecede burada inmeye başlamıştır.Hacda Ziyaret Edilen Yerler den biri de ci mescididir.

CİN MESCİDİ: Peygamber Efendimiz İslam’a davet için gittiği Taif dönüşünde yol üzerindeki Nahle Vadisi’nde namaz kılarken cinlerden bir grup Kur’ân-ı Kerîm’i dinleyerek etkilenmişlerdir. Hz. Muhammed’i takip eden bu cinler Mekke girişinde Efendimizle görüşmüşler ve müslüman olmuşlardır. Kur’ân-ı Kerîm’deki Cin Sûresi burada nazil olmuştur. Sonraları bu mekâna bir mescit yapılmış ve adına Cin denmiştir.

AKABE: Mina sınırından Mekke istikametine doğru 300 m. kadar sonra sağ tarafta yer almaktadır. Sevgili Peygamberimiz Medine’ye hicretinden iki sene önceki hac mevsiminde insanları İslâm’a davet ederken 12 kişiden oluşan Medineli bir grupla karşılaşır. Bu grubun hepsi Hz. Muhammed (s.a.v.)’e burada biat ederek müslüman olurlar. Bir sonraki senenin haccına 72 kişi olarak gelirler ve aynı yerde Peygamberimize biat ederek onlar da müslüman olurlar

Hacda Ziyaret Edilen Yerler Hakkında Bilgi
SEVR DAĞI (Sevr Mağarası): Mekke’nin güneyinde Kâbe’ye yaklaşık 4 km. uzaklıkta, yüksekliği 500 m. civarında olan bir dağdır. Bu dağın zirvesine yakın bir yerde Peygamber Efendimiz ile Hz. Ebubekir’in Mekke’den Medine’ye hicret ederlerken gizlendikleri mağara bulunmaktadır.

KUBA MESCİDİ (İslâm’ın İlk Mescidi): Kuba Mescidi; Hz. Muhammed’in Mekke’den hicret ederek gelişinde, Medinelilerin sevgi ve coşkuyla karşıladıkları bölgede yer almaktadır. Peygamberimiz Medine’den önce burada 14 gün konaklamıştır. Bu zaman zarfında İslâm’ın ilk mescidini yaparak namazlarını da ilk defa cemaatle kılmaya başlamıştır.

BEDİR: Bedir Savaşı’nın yapıldığı yer olan Bedir beldesi, eski Mekke yolu üzerinde Medine’ye 160 km. uzaklıktadır. Hacda Ziyaret Edilen Yerler Hakkında Bilgiler.

UHUD: Uhud Harbi Hicret’in 3. yılında Mekke müşrikleriyle müslümanlar arasında Uhud Dağı eteklerinde yapılmıştır. Peygamberimiz bölgeyi stratejik olarak inceleyip, ordunun sağını Uhud Dağı’na, solunu da tepe tarafına vererek mevzilendi. Tepenin arkasına da 50 kişilik okçu birliği yerleştirip, arka tarafı da emniyete aldı. Okçulara şartlar ne olursa olsun yerlerini terk etmemelerini emretti. Ancak okçuların, müşriklerin ilk etapta bozguna uğradıklarını görerek yerlerini terk etmeleri sebebiyle aralarında Hz. Hamza da olmak üzere 70 sahabi şehit olmuştur.

HENDEK: Müşrikler Uhud’da Medine’yi yerle bir etme emellerine ulaşamamışlardı. Bu sebeple Hayber yahudilerinin de tahrikiyle Hicret’in 5. yılında Mekke’de büyük bir ordu oluşturarak Medine üzerine yürüdüler. Hz. Muhammed bu haberi duyunca sahabileri toplayıp görüşlerine başvurdu. Selmân-ı Fârisî’nin hendek kazarak şehri koruma altına alma fikri kabul gördü. Sahabilere arazi paylaştırıldı ve hendek kazmaları sağlandı. Medine’nin savunması bu şekilde yapıldı.

ARAFAT: Mekke’nin güney doğusunda, şehre 20 km. mesafede, alanı 14 km2 civarında düz bir ovadır. Bu sahanın batısında Hz. Peygamber’in Veda Haccı’nda konakladığı yere yapılan Nemire Mescidi, doğusunda ise Rahmet Tepesi bulunmaktadır. Cebrail Aleyhisselam, Hz. İbrahim’e Hac ile ilgili bilgileri ve Hacc’ın nasıl yapılacağını burada öğretmiştir. Ayrıca Hac yapmak üzere gelen müslümanlar bu meydanda bulundukları zaman içinde günahlarının affı için Allah’a tövbe ederler. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı bilme, anlama, tanışma, konuşma ve buluşma yeri manalarına gelen ARAFAT kelimesi bu meydanın ismi olmuştur.Hacda Ziyaret Edilen Yerler Hakkında Bilgi

MÜZDELİFE: Mina ile Arafat arasında bulunan bölgeye Müzdelife denir. Haccın vaciblerinden olan Müzdelife vakfesi bu meydanda gece konaklanarak yapılır. Akşam vakti Arafat’tan yola çıkan hacılar, akşam ve yatsı namazlarını yine bu meydanda kılarlar. Şeytan taşlamada kullanılacak taşlar da buradan toplanır. Bayramın birinci günü sabah namazından sonra Müzdelife’den Mina’ya hareket edilir.

MİNA: Mekke’nin kuzeydoğusunda Müzdelife ile Mekke arasında kalan geniş bölgeye Mina denir. Cemerat ismiyle bilinen şeytan taşlama yerleri, hac kurbanlarının kesildiği mezbahaneler ve sevgili Peygamberimizin Mina günlerini geçirdiği mekâna yapılan Mescid’ü-l Hayf burada bulunmaktadır. Müzdelife vakfesinden sonra hacılar Mina’ya gelerek haccın vaciplerinden olan ve üç gün devam eden şeytan taşlama görevini burada yerine getirirler. Ayrıca bu günlerin gecelerini Mina’da geçirmek haccın sünnetlerindendir.

CENNETÜ’L-MUALLA (Mekke Mezarlığı): Mescid-i Harem’in yaklaşık 1.5 km. kuzeyinde yer alan bu mezarlık aynı zamanda şehrin tarihi mezarlığıdır. Sevgili Peygamberimiz’in dedesi Abdülmuttalip’in, amcası Ebu Talip’in, hanımı Hz. Hatice validemizin, küçük yaşta ölen oğulları Kasım ve Abdullah’ın ve birçok sahabî ile İslam büyüklerinin kabirleri bu mezarlıkta bulunmaktadır.

KIBLETEYN MESCİDİ: Kâbe Hz. Adem’den beri kıble idi. Hz. İbrahim ve onun dinine tabi olan Hanifler de Kâbe’ye yönelerek ibadet ediyorlardı. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in miracında namazın farz kılınmasıyla birlikte kıble Mecsid-i Aksa’ya tahvil edildi. Bu hicretin 16. ayına kadar böyle devam etti. Ancak Efendimiz, Kâbe’ye yönelerek ibadet etmeyi arzuluyordu. Resûlullah Allah’tan kıblenin değiştirilmesini temenni ederek bazen yüzünü semaya çevirip bu hususta gelecek haberi bekliyordu. Bir müddet sonra gelen vahiyde Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur; “Biz, kıblenin değişmesini talep ederek yüzünü semaya çevirdiğini görüyoruz.Şimdi seni razı olacağın kıble (Kâbe) ye döndüreceğiz.Artık yüzünü hemen Mescid-i Haram tarafına çevir. Siz de ey inananlar nerede olursanız olun yüzlerinizi ona doğru çevirin”. (Bakara; 2/144). Bu esnada Resûlullah öğle veya ikindi namazının üçüncü rekatında bulunuyordu.
 
Son düzenleme:
Üst