Günün Ayeti , Hadisi ve Duası

GÜNÜN AYETİ
Senin Rabbin, evet O'dur kendi yolundan kimin saptığını en iyi bilen. Ve O'dur kimin doğruya ve güzele kılavuzlandığını en iyi bilen. KALEM 7


GÜNÜN HADİSİ
Ebu Ümame (r.a)'den: Rasulullah (s.a.v)'e biri abid diğeri alim iki kişiden bahsedildi ve bunun üzerine Rasulullah (s.a.v): Alimin abide üstünlüğü, benim, sizden en basitinize olan üstünlüğüm gibidir. buyurdu. Sonra Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdular: Allah, melekleri, göklerin ve yerlerin halkı, hatta yuvalarındaki karıncalar ve hatta balıklar, insanlara hayır (faydalı şey) öğreten kişiye dua ederler. (Tirmizi,ilim 19,2825)


GÜNÜN DUASI

Ya Rabbi! Benim için hayırlısını ver ve hayırlısını nasip et! :)
Hz.Muhammed Mustafa (S.A.V)
 
GÜNÜN AYETİ
Şu bir gerçek ki, yeni bir oluşa koyulmak üzere geceleyin kalkan, yer tutma bakımından daha güçlü, söz bakımından daha etkilidir. MÜZZEMMİL 6


GÜNÜN HADİSİ
Abdullah bin Mesud (r.a): Rasulullah (s.a.v):Ancak iki konuda imrenme (haset) vardır: Allah'ın kendisine mal verip de bu malı hak yolda harcattığı kimse ile Allah'ın kendisine ilim (hikmet) verip de bu ilimle (hikmetle) hüküm veren ve bu ilmi (hikmeti) öğreten kimseye. buyurdu.(Buhari,ilim,15)


GÜNÜN DUASI

Ya Rabbi! Yaratılışımı / vücudumu güzelleştirdiğin gibi, ahlakımıda güzelleştir.
Hz.Muhammed Mustafa (S.A.V)
 
GÜNÜN AYETİ
Ve onlar, Allah'ın dilediği dışında, öğüt alamazlar. Sakındırmaya ve affetmeye ehil olan O'dur. MÜDDESSİR 56


GÜNÜN HADİSİ
Muaviye bin Ebi Süfyan (r.a)'dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: Allah kime iyilik dilerse onu dinde derin anlayışlı (fakih) kılar. Ben dağıtıcıyım, Allah ise verendir. Allah'ın emri gelene kadar bu ümmet, Allah'ın emri üzerine olacak, kendilerinin karşıtları onlara zarar veremeyecektir. (Buhari, Farzu'l-Humus 7)


GÜNÜN DUASI

Ya Rabbi! Sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle!
Hz.Muhammed Mustafa (S.A.V)
 
GÜNÜN AYETİ
Dosdoğru giden yola ilet bizi... Kendilerine nimet verdiklerinin, üzerlerine gazap dökülmemişlerin, karanlık ve şaşkınlığa saplanmamışların yoluna... FATİHA 6-7

GÜNÜN HADİSİ
Sehl ibni Sa'd (r.a)'dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.v) Ali (r.a)'a şöyle dedi: Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla bir tek kişiye hidayete eriştirmesi, senin en kıymetli dünya malı olan kırmızı develere sahip olmandan daha hayırlıdır.(Buhari,Fezailu-Ashab,9)


GÜNÜN DUASI

Ya Rabbi! Farkına vararak-varmayarak, gizli-açık, bilerek bilmeyerek işlediğim bütün günahlarımı bağışla!
Hz.Muhammed Mustafa (S.A.V)
 
GÜNÜN AYETİ
İçinizden, dosdoğru yürümek isteyen için, Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz! TEKVİR 28-29


GÜNÜN HADİSİ
Cabir bin Abdullah (r.a)'dan: Kul ile küfür arasında (yalnız) namazı terketmek vardır. (ibn Mace,II,395,1078)


GÜNÜN DUASI

Ya Rabbi! Düşmanların şerlerinden sana sığınır ve onların saldırılarını senin yardımınla savarım.
Hz.Muhammed Mustafa (S.A.V)
 
GÜNÜN AYETİ
İçine ürperti düşen, öğüt alacaktır. okutacağız da artık unutmayacaksın. A'LA10


GÜNÜN HADİSİ
Malik(r.a)'ten: Doğruluktan ayrılmayın! (bunun sevabını siz sayamazsınız) Şunu iyi bilin ki: Amellerinizin en hayırlısı namazdır. Abdestli olarak durmaya ancak mümin riayet eder.(Rüdani,I,143,923)


GÜNÜN DUASI

Ya Rabbi! Ben, seninle çıkış yolu arıyorum; senin yardımınla çarpışıyorum ve senin adına hücum ediyorum.
Hz.Muhammed Mustafa (S.A.V)
 
GÜNÜN AYETİ
Onun katında hiç kimsenin, karşılığı verilecek bir nimeti yoktur/hiç kimsenin ona, karşılık olarak verilecek bir nimeti yoktur. LEYL 19


GÜNÜN HADİSİ
Hz.Ebubekir (r.a)'den: Günah işleyen bir kul güzelce abdest alır; iki rekat namaz kılar ve Allah'tan bağışlanma dilerse Allah onu affeder.(İbn Mace,IV,202,1395)


GÜNÜN DUASI

Ya Rabbi! Sabahın erken vakitlerini, ümmetime bereketli kıl./Ümmetimin erken davrananlarına bereketini lutfet.
Hz.Muhammed Mustafa (S.A.V)
 
GÜNÜN AYETİ
İnsan, gerçekten tam bir hüsran içindedir!, İnanıp hayra ve barışa yönelik işler yapanlar, birbirlerine hakkı önerenler, birbirlerine sabrı önerenler müstesnadır. ASR 2-3


GÜNÜN HADİSİ
Ebu Hureyre'den: Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: Bir tacir vardı. İnsanlara borç verip dururdu.Borçluyu fakir gördüğü zaman hizmetçilerine hitaben: Buna müsamaha gösteriniz, Allah'ın da bizlere müsamaha etmesi umulur.derdi. İşte bu huuyndan dolayı Allah o taciri müsamaha ve affeylemişti.(Buhari, IV,30 1921)


GÜNÜN DUASI

Ya Rabbi! Tevbemi kabul et, günahımı temizle ve duama karşılık ver.
Hz.Muhammed Mustafa (S.A.V)
 
GÜNÜN AYETİ
Senin Rabbin, evet O'dur kendi yolundan kimin saptığını en iyi bilen. Ve O'dur kimin doğruya ve güzele kılavuzlandığını en iyi bilen. KALEM 7


GÜNÜN HADİSİ
Salim b.Ebi'l-Ca'd (r.a)'dan: Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu. Kişinin ruhu cesedinden şu üç şeyden uzak olduğu halde ayrılırsa cennete girer; gurur, hainlik ve borç.(Darimi,V,2595)


GÜNÜN DUASI

Ya Rabbi! Benim için hayırlısını ver ve hayırlısını nasip et!
Hz.Muhammed Mustafa (S.A.V)
 
Üst