Günlük okunacak dualar

'Dualar ve Faziletleri' forumunda Aysell tarafından 5 Ağu 2010 tarihinde açılan konu

 1. Günlük okunacak dualar

  Bir günde okuyabileceğiniz dualar ve faziletleri:

  Sabah-akşam 7 defa
  "Allahümme ecirnî minennâr" diyen cehennemden kurtulur."


  Kaynak:Ebu Davud1

  Sabah-akşam 3 defa
  "Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi şeyün fil erdı velâ fissemâi ve hüvessemîul alîm" okuyan büyücü ve zalimden emin olur.


  Kaynak:İbn-i Mâce1

  Sabah 3 defa
  "Eûzü billahis-semîil alîm-i mineşşeytânirracîm" dedikten sonra Besmele ile Haşr suresinin son üç ayetini okuyana 70 bin melek akşama kadar duâ eder. O gün ölürse şehit olur. Akşam okursa yine aynı şeylere kavuşur.


  Kaynak:Tirmizi1

  Şirkten korunmak için
  "Allahümme innî eûzübike min en-üşrike bike şey-en ve ene alemü ve estağfiruke li-mâ lâ alemü inneke ente allâmülguyûb" okuyun!


  Kaynak:İbn-i Ahmed5

  Sabah-akşam 7 defa "Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hu aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm" okuyanın dünya ve ahiret işine Allah kâfi gelir.


  Kaynak: Beyhaki6

  Sabah-akşam on defa
  "Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ-şerîkeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli şeyin kadîr" okuyan kimse kötülüklerden korunur.


  Kaynak: Nesai7

  "Ya ze'l-celali ve'l ikram:Ey azamet ve kerem sahibi Allah'ım."


  Kaynak:Tirmizi Müsned8

  Bir kimse sabah-akşam yüz defa
  "Sübhânallahi ve bihamdihi" derse o gün ve o gece hiç kimse onun kadar sevap kazanamaz.

  Kaynak: Deylemi9

  Evden çıkarken "Bismillâhi tevekkeltü alallahi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah" diyen tehlikelerden korunur ve şeytan ondan uzaklaşır.


  Kaynak:Tirmizi10

  " Lâ havle... " okumak doksandokuz derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdan kurtulmaktır.

  Kaynak:Ebu Nuaym11

  Hergün yüz defa salevat getiren münafıklıktan ve cehennem ateşinden uzaklaşır ve kıyamette şehitlerle beraber olur.


  Kaynak:Taberani12

  "Eve girerken
  İhlas suresini okuyan yoksulluk görmez."

  Kaynak:T.Kurtubi13

  "İstiğfâra devam eden kimse her sıkıntıdan kurtulur ummadığı yerden rızıklanır."


  Kaynak:İbn-i Mace14

  Günde yüz kere
  "Lâ ilâhe illallah" diyen kimsenin kıyamet gününde yüzü ay gibi parlar.


  Kaynak:Taberani15

  Bir yere gelen
  "Eûzü bikelimâtillahittammâti min şerri ma haleka" okursa o yerden kalkıncaya kadar ona hiçbir şey zarar veremez.


  Kaynak:Müslim16

  Yatağa girince 3 defa
  "Estağfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh okuyan kimsenin günahları deniz köpüğü kadar pek çok olsa da affolur
   
Yükleniyor...