Güneydoğu Anadolu bölgesinin şivesi

Güneydoğu Anadolu bölgesi şivesi,
Güneydoğu Anadolu bölgesinde konuşulan şive,
Güneydoğu Anadolunun şivesi

Güneydoğu Anadolu bölgesinde konuşulan ağızların Türkçe-Farsça-Arapça kırması bir ağız olduğu ifade ediliyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolumuzda yaşayan halkın çoğunluğunun konuştuğu dil kesin olarak Türkçedir. Ancak, vatandaşların, bazen Kurmançi, bazen Zazaki, bazen Gorani, bazen Sorani, bazen Lorani denen ve hepsine de ortak olarak Kürtçe tabiri yakıştırılan ağızla konuşmaktadırlar.
Hepsinde ortak olan tek şey: “Yek, dü, se, çar, penç diye başlayan ve devam eden Farsça sayı sistemidir.

Arvasi, Kürtçe diye tabir edilen ağızdaki bazı kelimelerle bunların Türkçe karşılığını vererek “Kürtçe, Hint Avrupa dil grubundandır.
Güneydoğu Anadolu bölgesi şivesinden birkaç örnek:

Aşiret ağzı.. Türkçe
Acar.. acar (yeni)
Baci.. bacı
Bibi.. bibi (hala)
Bizav.. buzağı
Bori.. boru
Çakuç.. çekiç
Dengiz.. deniz
Donguz.. domuz
Dışıman.. düşman
Eze.. teyze
Guleş.. güreş
İsot.. ıssı ot (biber)
Kantır.. katır
Kırtık.. kırıntı
Lepe.. lapa
Nene.. nene (nine)
Pembuk.. pamuk
Pıçuk.. küçük
Sobe.. soba
Vare.. var (gel)
Vardek.. ördek
Kaynak: habercininyeri.wordpress.com
 
Üst