Gündüz çalışmak içindir hakkında ayetler

'Ayetler ve Hadisler' forumunda By RiZeLi tarafından 2 Ekim 2011 tarihinde açılan konu 1. Gündüz çalışmak içindir hakkında ayetler


  O (Allah), geceyi içinde dinlenesiniz diye sizin içİn yaratan, (çalışıp kazanmanız için de) gündüzü aydınlık kılandır. Şüphesiz bunda dinleyen bir toplum için ibretler vardır.
  Yûnus : 67

  Biz, geceyi ve gündüzü birer âyet (delil) olarak yarattık. Nitekim, Rabbinizin nimetlerini araştırmanız, ayrıca, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için gecenin karanlığını silip (yerine, eşyayı) aydınlatan gündüzün aydınlığını getirdik. İşte biz, her şeyi açık açık anlattık.
  İsrâ : 12

  İşte onlar, iyiliklere koşuşurlar ve iyilik için yarışırlar.
  Mü'minûn : 61

  Sizin için geceyi örtü, uykuyu istirahat kılan, gündüzü de dağılıp çalışma (zamanı) yapan, O'dur.
  Furkân : 47

  Dinlensinler diye geceyi (karanlık) ve (çalışsınlar diye) gündüzü aydınlık kıldığımızı görmediler mi? İman eden bir kavim için elbette bunda birçok ibretler vardır.
  Neml : 86

  Rahmetinden ötürü Allah, geceyi ve gündüzü yarattı ki geceleyin dinlenesiniz, (gündüzün) O'nun fazlu kereminden (rızkınızı) arayasınız ve şükredesiniz.
  Kasas : 73

  Gece olsun gündüz olsun, uyumanız ve Allah'ın lütfundan (nasibinizi) aramanız da O'nun (varlığının) delillerindendir. Gerçekten bunda, işiten bir kavim için ibretler vardır.
  Rûm : 23

  Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık.
  Nebe : 11