Günahları silen zikir

Züleyha

Yönetici

Günahları silen zikir.jpg


Günahları temizleyen dua
Enes bin Mâlik’in (ra.anh) rivayet ettiğine göre Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) buyurmuştur ki: “Her kim Cuma günü sabah namazının farzından önce, üç kere; Okunuşu: “Estağfirullâhellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayye’l-kayyûme ve etûbü ileyhi”
Anlamı: “O daima diri olan (Hayy), bütün varlığın idâresini yürütendir (Kayyüm), kendisinden başka ilâh olmayan Allah’tan bağışlanmamı diler ve ona tövbe ederim, derse, günahları denizlerin köpükleri kadar çok da olsa, Cenab-ı Allah (c.c.) onu bağışlar.” (İbnü’s-Sünni, Amelü’l Yevmi ve’l-Leyle, nr. 82)

Peygamberimiz (s.a.v.) vitir namazından sonra 3 kere; Okunuşu: Sübhâne’l meliki’l kuddüsi
Anlamı: “Mukaddes ve her şeyin sahibi olan Allahım!” zikrini okurdu. (Ebü Dâvüd, Nesâi)
 
Üst