Gül ile ilgili sözler


güllerle ilgili sözler,gülle ilgili güzel sözler,gül ile ilgili anlamlı sözler,gül hakkında sözler,gül ile ilgili güzel sözler,gül ile ilgili özdeyişler

Gülü tarife ne hacet, ne çiçektir biliriz. Kelbi tarife ne hacet, ne köpektir biliriz. ( La Edri )
Gülün dikensiz olmadığı doğru, ama keşke dikenler, gül solduktan sonra yaşamasalardı. ( Jean Paul Richer )
Her gül-i hüsnün olur bir bülbülü, adet budur. ( Nesib )
Şu illerin taşı hiç bana değmez. İlle dostun gülü yaralar beni. ( Pir Sultan bal )
Ya kırmızı gülden ayrı yamalı, yahut dikenin acılarını hoş görmeli. ( Sadi )
Adet budur gönül, buna gam çekme. Goncanın yanına bir har ( diken ) bulunur. ( Aşı Ömer )
Gülün dostu dikendir. ( Mevlana )
Dikensiz gül olmaz. ( Robert Herrick )
Karaçalıda gül bitmez. ( Karacaoğlan )
Her diken gül vermez. ( Mevlana )
 
Üst