görünen köy kılavuz istemez atasözünün anlamı


görünen köy kılavuz istemez atasözü ne anlama gelir

görünen köy kılavuz istemez atasözünün anlamı

Ortada apaçık duran bir gerçeği açıklamak gerekmez. Erdem sahibi insanların hiçbir şekilde yardım istemeden ve öğüt dinlemeden sonuçları görmesi bu yüzdendir.

Sonucunu herkesin gördüğü olayların gidişatının akıllı kişiler bu şekilde değiştirebilir ve kendisi için daha yararlı bir hale sokabilir.

Apaçık ortaya çıkan belli gerçekler karşısında duraksamak, ayrıcı bir açıklama yapmaya kalkışmak yersizdir.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst