Galileo dünyanın yuvarlak olduğunu nasıl ispatlamıştır?

Dünyaya bakan bir karaların engebeli ve düzensiz olsa da düz olduğunu düşünür. İlk çağlarda insanlar fazla gözlem yapmadan Dünyanın düz olduğu fikrine kapılmışlar. Dünyanın yuvarlak olduğuna dair ilk bulgular bir rivayete göre Babilli gökbilimciler tarafından bulunmuştu. Bunun yanında kabul edilen ünlü matematikçi ve düşünür Pisagorun MÖ 500lü yıllarda Dünyanın yuvarlak olduğunu bildiği ve öğrencilerine öğrettiği. Ay tutulması sırasında Dünyanın Aya vuran gölgesinin dairesel olması ya da denizde uzaklaşan bir geminin ufuk çizgisinde yavaş yavaş kaybolması bu düşünceyi geliştirmekte etkili olmuş. Pisagordan yüzyıllar sonra Libyadaki Kyrene kentinde yaşayan Eratosthenes de bu konuda adı anılması gereken kişilerden. İskenderiyenin 800 km güneydoğusundaki Syenede yaz gündönümünde Güneş ışınlarının öğleyin dikey olarak düştüğünü bilen Eratosthenes, İskenderiyede aynı tarih ve saatte Güneş ışınlarının dikeyden saptığını gözlemlemiş. Dünyanın yuvarlak olduğu düşüncesine bir kanıt olarak düşünebileceğimiz bu görüşten yola çıkarak yerkürenin çevresini de hesapladı. Son olarak 1521de tamamlanan bir deniz yolculuğuyla (kendisi yolculuğu bitiremeden ölmüşse de) Ferdinand Magellan Dünyanın çevresinde dolaşarak yuvarlak olduğunu kanıtlayan kişi olarak kabul edilir.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst