Gaiplik Nedeniyle Evliliğin Feshi Ve Dava Dilekçesi

'Kadınların Dünyası' forumunda Blue tarafından 19 Mart 2010 tarihinde açılan konu


 1. Gaiplik Nedeniyle Evliliğin Feshi Ve Dava Dilekçesi  . MAHKEMESİNE

  DAVACI :

  VEKİLİ :

  DAVALI :

  KONU : Gaiplik Nedeniyle Evliliğin Feshi İstemi.

  AÇIKLAMALAR :

  1-) Müvekkilimin eşi , 8(sekiz) yıl önce Almanyaya işçi olarak gitmiştir. Müvekkilim, eşinden // gününden sonra haber alamamıştır.

  2-) Müvekkilim bu nedenlerden ötürü 5(beş) ay önce eşi hakkında gaiplik kararı almıştır. Müvekkilimin evliliğin sona erdirilmesi gerekmektedir.

  HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 131 ve ilgili mevzuat.

  HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, gaiplik kararı, tanık beyanları ve diğer deliller.

  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin eşinin gaip olması sebebiyle evliliğin feshine karar verilmesini saygılarımla talep ederim. //

  Davacı Vekili

  Avukat