Fosil yakıtların kullanımını azaltmak için öneriler

Fosil yakıtların kullanımını azaltmak için öneriler

Fosil yakıtların kullanımını azaltmak için beş öneri yazalım. Dünyamızı kendi sağlığımızı korumak için fosil yakıt kullanımını azaltmalı, azaltıcı önlemler geliştirmeliyiz.

– Güneş enerjisi kullanımına ve güneş enerjisi panellerinin sayısını arttıracak çalışmalar yapılmalıdır.

– Yenilenebilir enerji yatırımları teşvik edilmeli, bu projeler desteklenmelidir.

– Yenilebilir enerji üretimi için ar-ge çalışmalarına daha çok pay ayrılmalıdır.

– Enerji tasarrufu yapmalı, gereksiz ve boş yere enerji tüketmemeliyiz.

– Rüzgar enerjisi üretimi uygun yerlerde yaygınlaştırılmalıdır.

– Binaların yalıtımı gerçekleştirilmeli, yalıtım için teşvik edilmelidir.
 
Üst