Fetret-i vahiy kaç yıl sürmüştür

Fetret-i vahiy nedir Fetret-i vahiy kaç yıl sürmüştür

Genel olarak “fetret-i vahiy” vahyin kesilmesi demektir. Hz. Peygamber (s.a.s.)’in hayatıyla bağlantılı olarak ise bu ifade Hz. Peygamber (s.a.s.)’in ilk vahyi aldıktan sonra ikinci vahyi alıncaya kadar geçen süre demektir. Kaynaklar, bu bekleyiş için birkaç günden üç yıla kadar çeşitli süreler kaydederler. Fakat bu durumun çok uzun müddet devam etmediği muhakkaktır. Hz. Muhammed (s.a.s.) bundan rahatsız olmuş ve endişelenmiş; hatta Rabbi tarafından terk edildiği zannına kapılmıştır. Bir gün Hira mağarasından evine gelirken Cebrail’i ilk gördüğü heybetli haliyle tekrar gördü. Daha önceki gibi korku ve heyecana kapılarak derhal evine koştu ve yatağına girdi. Fakat melek evde bir kez daha karşısına çıktı ve ona şöyle hitap etti: “Ey örtünen adam, kalk ve (insanları) uyar. Rabbini büyük tanı. Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeylerden uzak dur.” (Müddessir, 74/1-5)
 
Üst