Felsefe Kıyas İle Argüman Arasındaki İlişki Nedir

#1

Kıyas İle Argüman Arasındaki İlişki Nedir?


İslam dünyasındaki geleneksel klasik mantık iki bölgeye ayrılmıştır. Tanımlar ve Kıyaslarar. Tanımların hazırlayıcısı 5 tümel formları ve o forumlar çerçevesinde kalarak içeriksel bilgiler oluşturmak idi. Kıyasın hazırlayıcısı ise önerme forumları ve onlar arasındaki ikili ilişkiler idi. Klası geleneksel mantıkta kıyas terimi hep iki anlamda kullanılagelmiştir. Biri mantıksal kıyaslar için özel; diğeri de tümdengelimsel, tümevarımsal, analoji ve eşitlik kıyasları için genel.

Klasik sembolik mantıkta ise argüman, aralarında çıkarım ilişkisi bulunan önermeler topluluğu diye tanımlanabilir. Bu yönüyle klasik geleneksel mantıktaki genel kıyas sözcüğü ise, argümanın anlamının bir kısmını karşılar.

Şunu da söyleyelim ki; dedüksiyon dışındakilerini endüksiyona dâhil edersek, argümanlar ya dedüktif ya da endüktif olmak durumundadır. Dedüktif argümanlar, öncüllerinin sonuç önermesinin doğruluğunu kesin bir şekilde sağladığını iddia ederler. İddialar ya doğru çıkar ya da yanlış. Hem dedüktif hemde mantıksal olarak geçerli ve öncüllerinin tümü doğru olan argümanlar, sağlam ıspatlardır, sağlam dedüksıyonlardır. Mantıksal olarak geçerli her argüman bir dedüksiyondur. (Özel, 2016, 346) Kıyasla olup dedüktif olmayan kıyaslar da vardır.
 
Üst