Fatih Sultan Mehmet'in şiirlerinde kullandığı takma ad nedir?

Fatih Sultan Mehmet'in şiirlerinde kullandığı takma ad nedir?

Fatih Sultan Mehmet şiirlerinde Avni takma adını kullanmıştır.

Avnî mahlasıyla şiirler kaleme padişah, Fatih Sultan Mehmet’tir. Fatih, II. Mehmed’din oğlu olup Edirne doğumludur. Osmanlı Devleti’nin yedinci padişahıdır.

Osmanlı tarihi ile ilgili muteber kaynaklarda ortak görüş, Fatih’in çok iyi bir eğitim aldığı yönündedir. Kaynaklarda Fatih’in İtalyanca, Slavca ve Latince de dahil olmak üzere birçok dili çok iyi düzeyde bildiği yönünde bilgilere yer verilmiştir. Saray eğitiminin yanı sıra müspet ilimlere gösterdiği ilgi ile anılan Fatih özellikle Arapça ve Farsçaya olan hakimiyetini yazmış olduğu şiirlerinde hissettirmektedir.
 
Üst