Fatih Sultan Mehmet Yavuz Sultan Selimin nesi olur

Fatih Sultan Mehmet Yavuz Sultan Selimin nesi olur

Yavuz Sultan Selim; Osmanlı hanedanının 9. padişahıdır. babası Sultan 2. beyazıd., dedesi ise Fatih sultan mehmet handır.

Fatih Sultan Mehmet Yavuz Sultan Selimin dedesidir.

Fatih Sultan Mehmed zamanında, Sivas Vilâyetinin Amasya Sancağında, büyük oğlu Şehzade Bayezid (sonradan II. Bayezid) Sancakbeyi iken; yine Sivas Vilayetine bağlı Trabzon Sancağında da Şehzâde Bâyezid’in en büyük oğlu Abdullah, Sancakbeyi olarak bulunmaktadır. Trabzon’da İçkale Camii şadırvanında Sancakbeyi Abdullah’ın 875/1470 tarihli bir kitâbesi bulunmuştur. Şehzâde Abdullah’ın Trabzon Sancakbeyi olarak 886/1481 yılına kadar bu görevde kaldığı anlaşılmaktadır.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst