farklı kültürlerde komşuluk kavramına verilen önem ve yaşama biçimi

Ülkemizde genel olarak birincil ilişkiler hakimdir Bu tür ilişkilerde insanlar daha samimi ve sıcak olurlar Bu sebeple komşuluk ilişkileri çok sağlamdır Komşu hakkında dikkat edilir Fakirler korunur İhtiyaç sahibi olanların ihtiyacı karşılanır Düğünlerde ve cenazelerde birr arada olunur
Ancak günümüzde şehirleşmeyle birlikte ikincil ilişkiler yaygınlaşmakta ve komşuluk ilişkileri de bundan zarar görmektedir Aynı apartmanda oturan insanların birbirlerini tanımadığına da şahit olmaktayız Bu durumun düzelmesi ve komşuluk ilişkilerinin eski halinde kalması için çalışmalar yapılmalıdır

Başka Ülkeler de İse Komşuluk İlişkilerine Önem Verilir.Hala Herkes Birbirine Yardım Eder.Apartmandakiler Sürekli Buluşur.Türkiye'de ise bunlar mümkün gibi görünmüyor.
 
Üst