Fahr-Ül-Farisi (Muhammed Bin İbrahim Farisi) Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda Masal tarafından 23 Haz 2012 tarihinde açılan konu

 1. Muhammed Bin İbrahim Farisi Kimdir


  Kısaca Fahr-Ül-Farisi (Muhammed Bin İbrahim Farisi) Kimdir


  Hadîs, tasavvuf, kelâm ve şâfiî mezhebi fıkıh âlimi. Künyesi, Ebû Abdullah olup ismi, Muhammed bin İbrâhim bin Ahmed bin Tâhirdir. 528 (m. 1134) yılında doğdu. Fîrûzâbâdî, Şîrâzî ve Fârisî nisbet edildi. Fahrüddîn lakabı verildi. Fahr-ül-Fârisî nâmıyla meşhûr oldu.

  Küçük yaşta ilim tahsiline başlayan Fahr-ül-Fârisî, genç yaşta din ve âlet ilimlerini öğrendi. Şam, Hicaz, Bağdad gibi ilim merkezlerini dolaştı. Mısıra gidip yerleşti. Hadîs ve Şâfiî mezhebi fıkıh âlimi Ebû Tâhir Silefî ve İbn-i Asâkir gibi zamanın meşhûr âlimlerinden ilim öğrendi. Hadîs-i şerîf ve fıkıh ilimlerinde âlim oldu. Şâfiî mezhebine göre fetvâ verirdi. Müslümanların işlerini kolaylaştırdı.

  Birçok talebe yetiştirip, kıymetli eserler yazdı. Eberkûhî onun talebeleri arasındaydı. Daha çok tasavvuf ve tasavvuf hâllerine dâir olan eserlerinden bazıları şunlardır: “El-Esrâr ve sırr-ül-iskâr, “Tezkire menâhic-üs-sâlikîn,, “Belâgat-ül-fâsil ve urvet-ül-vâsıl, “Metiyyet-ün-nakl ve atıyyet-ül-akl, “El-Fark beyn-es-sûfi vel-fakîr, “Cemhât-ün-nehy an lemhât-il-mehâ, “Berk-ün-nukâ ve şems-ül-lükâ. “Netâic-ül-kurbe ve nefâis-ül-gurbe.

  622 (m. 1225) yılında Mısırda vefât etti. Kurâfede Zünnûn-i Mısrî hazretlerinin mescidi, yanında yaptırdığı zaviyeye defnedildi.
   
Yükleniyor...