Evzai Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 21 Haziran 2012 tarihinde açılan konu


  1. Evzai Kimdir Kısaca


    Evzai Kimdir Biyografisi

    Evzai sekizinci yüzyılda yetişmiş büyük İslam alimlerinden. İsmi, Abdurrahman bin Amr bin Muhammeddir. Künyesi, Ebû Amrdır. Evzai diye meşhur olmuştur. 706 (H.88) senesinde Baalbekte doğdu. 774 (H.157) senesinde Beyrutta vefat etti.

    Şam civarında bulunan Evza köyüne nisbetle bu isimle meşhur olan Evzâî, zamânın büyük âlimlerinden din ve fen ilimlerini tahsil etti. Ata bin Ebî Kesîr Zühri, Muhammed bin İbrahim et-Teymî ve Tâbiînden olan birçok kimseden hadîs-i şerîf rivayet etti.

    Evzai, zamanının en büyük alimi ve en fazîletlisiydi. Haramlardan ve şüphelilerden şiddetle kaçınır, çok ibâdet ederdi. Gecelerini namaz kılmak ve Kurân-ı kerîm okumakla geçirir, Allah korkusundan çok ağlardı. Fıkıh ilminde ictihad derecesinde olup, güvenilir bir hadis alimiydi. Halife Mansur Evzaî hazretlerine çok saygı gösterir, onun nasîhatlarını dinlerdi. Edebiyât, yazı ve güzel konuşmada çok kâbiliyetli olup, herkes tarafından beğenilir, takdir edilirdi.