Evlat Edinilmiş Çocuk


Evlat edinilmiş çocuğun geleceği üzerinde art arda incelemeler yapan bir çok uzman, bu çocukların zihinsel gelişimlerinin normal sürdüğü, ancak evlat edinen anne-babasının, genelde kaygılı mükemmelik isteyen davranışına, kültürel durumuna, aile ortamına bağlı değişimler gösterdiği konusunda görüş birliğindedirler.

Psiko-sosyal ve duygusal gelişimde, pek çok faktor etkilidir. Bunlardan en önemlileri, evlat edinen, anne–babanın tavrı, çocuğu evlat edinilene kadar yaşadığı ortam ve bundan etkileniş biçimidir.

Bunun yanı sıra, evlat edinme isteğinin motifi de büyük önem taşır. Bu, sevme isteği olmalıdır, sevilme değil.

Evlat edinilen çocuklar, genelde problemli çocuklardır. Bunların bir kısmında psikolojik bozukluklarda görülür. Bunlar duygusal dengesizlik, içe kapanma, aşırı hareketlilik, saldırganlık gibi bozukluklardır. Bunların sebebi, çocuğun yetiştiği kurum hayatı, sevgi eksikliği, terk edilmişlik duygusu, evlat edinilme ile gelen ortam değişikliği vb. olabilir.

Evlat edinmede ortaya çıkan bir problem de, bunun çocuğa açıklanmasıdır. Çocuğun evlat edinildiği bir ömür boyu saklanamaz. Açıklama, ergenlik öncesi yapılırsa ve çocuk edinildiği ailede güven bulursa, ortaya çıkan sorunlar çok daha hafiftir.

Bir çok uzman, çocuğun durumundan 3-4 yaşlarında, haberdar olmasını gerektiğine inanır. Çocuğa “evlat edinme” sözcüğü kullanarak açıklama yapılırken, seçildiği belirtilmelidir. 3-6 yaş arasında açıklama yapıldığı taktirde, özdeşim sorunları başgösterebilir. Çocuğun gerçek ebeveynini düşünmesi, kaygıya sebep olabilir. Evlat edinen ebeveyn tarafından bırakılma korkusu ortaya çıkabilir. Bu kaygılar zamanla artabilir.

Bazı uzmanlar, hemen erinlik öncesinde edinildiklerini öğrenen çocukların uygunsuz duygulanımlar gösrerdiklerini, kendilerini evlat edinen aileye karşı saldırgan olduklarını ve daha sonra onları terk ettikleri gözlenmiştir.

Gerçek ebeveyniyle ilgili açıklamalar, evlat edinenlerin bilgisiyle sınırlanır. Bu açıklamalar, çocuğun gözünde gerçek ebeveynini, ne çok iyi ne de çok kötü görmesine sebep olmalıdır. Gerçek anne-baba hakkında bilgi edinme ihtiyacı, evlat edinenlerle pozitif özdeşleşme eksikliğinden doğabilir. Bazı uzmanlara göre, çocuğun gerçek anne-babası tarafından terk edilme korkuları ortaya çıkarabilir.

Çocuk büyüdükçe anne-babasının nasıl birer kişi oldukları gerçeği ile daha yakından yüz yüze getirilmelidir. Çünkü, evlat edinen ebeveynde bulamadığı bazı özellikleri asıl anne-babasına atfedebilir, onları gözünde büyütüp, her kırıklığında onların hayallerine sığınabilir. Bunun sonunda evlat edinen ebeveyninden de uzaklaşabilir.
 
Üst