Evelallah,Eyvallah,Fesübhanallah anlamı


Günlük hayatta karşılaştığımız, Evelallah, Eyvallah, Fesübhanallah... anlamları neler

Günlük hayatta karşılaştığımız, Evelallah, Eyvallah, Fesübhanallah, Neuzübillah, Hasbünallah, Maazallah, Maşaallah, Hay Allah, İnşaallah kelimelerinin anlamları nelerdir?
Evelallah: "Önce Allah, Allah'ın izniyle" manasına gelir.Eyvallah: "Hakla kabul ettik, haktandır" manasına gelir.Fesübhanallah: Allah her türlü noksandan münezzehdir.Neuzübillah: Allah'a sığınırız.Hasbünallah: Allah bize yeter.Maazallah: Her türlü kötülüklerden Cenab-ı Allah`a sığınmayı ifade etmek için kullanılan bir terkip.Maşaallah: Allah'ın dilediği şey veya Allah'ın dilemesi" demektir.Hay Allah: Hay : f. Eyvah! Vay!, Hay allah: Vay Allah'ım, Allah'tan yardım dileme.İnşaallah: Allah dilerse manasına gelen "inşallah" kavramı "maşallah" lâfzından mana yönüyle farklılık arzeder. İnşAllah” kelimesi Türkçe’de, “eğer Allah dilerse” anlamına gelir. Bu yüzden gelecekle ilgili bir dilek ya da niyet belirtecek olduğumuzda, mutlaka “inşaAllah” deriz. Çünkü geleceği ancak Allah bilir ve herşeyi dilediği gibi yaratır. Allah’ın dilemesi dışında hiçbir şey olmaz.Bu gibi ifadeler genel itibarıyla dua ve Allah'a sığınma manaları ifade ettiğinden bunları kullanmanın dinen sakıncası olmaz. Ancak manalarının bilinerek kullanılması uygun olur.


 

Gün içinde sıkça kullandığımız halde anlamlarını bilmiyormuşuz malesef :(
Teşekkürler Destina
 

çok önemli hayatımızda sürekli kullandığımız kelimeler anlamlarını bilerek kullanmak tabiki dahada güzel olmalı teşekkürler destina
 
Üst