Esmaül Hüsna Tesbih

'Dini Bilgiler' forumunda Ezlem tarafından 23 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. Esmaül Hüsna Tesbih adedi
  Esmaül Hüsna Tesbih niyeti
  Esmaül Hüsna ile Tesbih


  Esmaül Hüsna Tesbih
  Er- RAHMÂN
  Bütün Yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden
  günde 298 Dünya ve Ahirette Allah'ın sevgilisi olmak

  Er- RAHÎM
  Çok merhamet eden, büyük nimetler veren.
  günde 258 Maddi ve Manevi Rızıklar

  El- MELİK
  Bütün Kainatın Tek Sahibi ve mutlak hükümdarı.
  günde 90 Emir sahibi olmak, maddi ve manevi güçlü olmak

  El- KUDDÛS
  Hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temiz
  günde 170 Günahlardan kurtulmak ve kalp temizliği

  Es- SELÂM
  Kullarını selamete çıkaran, Cennetteki bahtiyar kullarına selam veren
  günde 131 Korkulan herşeyden korunmak

  El- MÜ'MİN
  Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları koruyup rahatlatan
  günde 137 Kötü hastalıklara düşmemek

  El- MÜHEYMİN
  Gözeten ve Koruyan
  günde 145 İnsanların düşüncelerini anlar korur

  El- AZÎZ
  Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip
  günde 94 Düşmanlara galip gelmek

  El- CEBBÂR
  Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan
  günde 206 istek ve Arzuların olması için

  El- MÜTEKEBBİR
  Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren
  günde 662 İzzete ve refaha nail olmak

  El- HALÎK
  Bütün varlığı, halleri ve hadiseleri, tayin ve tesbit eden hepsini yoktan var eden
  günde 731 İşlerde üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulmak

  El- BÂRİ'
  Eşyayı ve herşeyin vucüdunu birbirine uygun halde yaratan
  günde 214 İşinde Başarılı olur, şöhret bulur

  El- MUSAVVİR
  Tasvir eden, herşeye bir biçim ve özellik veren
  günde 336 Maksat ve merama ulaşmak için

  El- ĞAFFÂR
  Mağrifeti pek çok
  günde 1281 Bağışlanmak ve günahlardan korunma

  El- KAHHÂR
  Herşeye her istediğini yapacak şekilde galip ve hakim olan
  günde 306 Zalimleri kahretmek için

  El- VEHHÂB
  Her türlü nimeti devamlı bağışlayan
  günde 14 Sıkıntısız borçsuz bir hayat için

  Er- REZZÂK
  Yaratılmışlara faydanılacak şeyleri ihsan eden
  günde 308 Bol rızıklı ömür için

  El- FETTÂH
  Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran
  günde 489 Maddi manevi hayırlar için

  El- ALÎM
  Her şeyi çok iyi bilen
  günde 150 ilim zenginliği için

  El- KÂBID
  Sıkan, Daraltan
  günde 903 Zalimin zülmünden kurtulmak için

  El- BÂSIT
  Açan, Genişleten
  günde 72 İşlerin büyümesi mal ve paranın bereketi

  El- HÂFID
  Yukardan aşağıya indiren alçaltan
  günde 1481 Kötüden ve belalardan korunmak

  Er- RÂFİ
  Yukarı kaldıran, yükselten
  günde 351 İnsanlar arasında ve işinde yükselmek için

  El- MUİZ
  İzzet veren, ağırlayan
  günde 117 Fakir ve zelillikten kurtulmak

  El- MÜZİL
  Zillete düşüren, hor ve hakir eden
  günde 770 Düşmanları zelil etmek için

  Es- SEMİ'
  Herşeyi iyi işiten
  günde 180 Duaların kabulu için

  El- BASİR
  Her şeyi iyi gören
  günde 112 Acziyetin kalkması için

  El- HAKEM
  Hükmeden, hakkı yerine getiren
  günde 68 Haklı davasını kazanması için

  El- ADL
  Çok Adaletli
  günde 104 Adaletli olmak için

  El- LÂTÎF
  En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran
  günde 129 Dileklerin olması, kısmet ve rızık için

  El- HABÎR
  Herşeyin iç yüzünden gizli taraflarından haberdar
  günde 812 Hafıza ve idrakin genişlemesi için

  El- HALÎM
  Suçlara karşı hemen ceza vermeyen yumuşak davranan, süre veren günde 88 Ahlak ve hilim güzelliği için

  El- AZİM
  Çok Azametli
  günde 1020 Sözünün tesirli ve sayırlı olmak için

  El- ĞAFÛR
  Affı ve mağfireti pek çok
  günde 1286 Günahların affı, kötü ahlakı bırakmak

  Eş- ŞEKÛR
  Kendi rızası için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık veren
  günde 526 Talihin açıklığı, bol rızık

  El- ALİY
  Pek yüce, Pek yüksek
  günde 110 Zilleten kurtulmak ve ilim için

  El- KEBİR
  En büyük, pek büyük
  günde 232 Hürmet görmek için

  El- HAFIZ
  Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan,herşeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan
  günde 998 Nefsinin ve malının korunması için

  El- MUKÎT
  Her yaratılmışın gıdasını, azığını veren
  günde 550 Muhtaç olunan şeyi kazanmak için

  El- HASİB
  Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiği herşeyin hesabını bütün
  detayları ile bilen
  günde 80 Herkese karşı alnı açık olmak

  El- CELÎL
  Celalet ve Ululuk sahibi
  günde 5329 Bir zalimi zorbayı zelil etmek için

  El- KERÎM
  Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol
  günde 270 Bol rızık ve kolaylıklara nail olmak

  Er-RAKÎB
  Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden
  günde 312 Her işte Allah'ın koruması altında olmak için

  El- MUCİB
  Kendisine dua edenlerin isteklerini veren
  günde 3025 Duaların kabul olunması için

  El- VASİ'
  İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekar
  günde 137 Ömür uzunluğu, rızık ve sıhhat genişliği için

  El- HAKÎM
  Bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli
  günde 6084 İlim ve hikmet sahibi olmak için

  El- VEDÛD
  Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan
  günde 400 Herkesin sevgisini kazanmak

  El- MECÎD
  Şanı büyük ve yüksek günde 3249 İzzet ve şerefin artması için

  El-BÂİS
  Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran
  günde 573 Kuvvetli irade ve alacaklarını almak için

  Eş- ŞEHÎD
  Bütün zamanlarda ve her yerde hazır ve nazır
  günde 319 Şehid olmak, heybetli olmak için

  El- HAK
  Varlığı hiç değişmeden duran
  günde 108 İmanda, ibadette sabit olup, imanlı ölmek

  El- VEKÎL
  Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran
  günde 66 Allah'tan her türlü yardımı görmek için

  El- KAVİY
  Pek Güçlü
  günde 116 Kansızlık ve vücudun güçlü olması için

  El- METÎN
  Çok Sağlam
  günde 500 Maddi ve manevi sağlam olmak için

  El- VELİY
  Sevdiği kullarının dostu
  günde 2116 Her işinde Allah'ın yardımı için

  El- HAMİD
  Ancak kendisine hamdedilen, bütün varlığın diliyle yegane övülen günde 3844 Kazancın genişlemesi

  El- MUHSÎ
  Sonsuzda olsa tek tek herşeyin sayısını bilen
  günde 148 Zekanın kuvvetli olması

  El- MÛBDÎ
  Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan
  günde 57 Her işte muvaffak olmak için

  El- MUÎD
  Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan
  günde 124 Elden kaçanı geriye kazanmak için

  El- MUHYÎ
  Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren
  günde 68 İşlerin başarılı olması için

  El- MÜMÎT
  Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan
  günde 490 Harama bakmamak, kötülükten vazgeçmek

  El- HAY
  Diri, herşeyi bilen, herşeye gücü yeten
  günde 324 Sözü tesirli ve herkesten tazim görür

  El- KAYYÛM
  Gökleri ve yeri, herşeyi tutan
  günde 156 Allah'ın izniyle her istekleri olur

  El- VÂCİD
  İstediğini istediği anda bulan
  günde 196 Kaybedilen şeyi bulmak

  El- MÂCÎD
  Kadr ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok
  günde 48 Kazancın bolluğu için

  El- VAHİD
  Zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan TEK
  günde 3669 İstediği olur, kalbi uyanır, aklı nur

  Es- SAMED
  İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci
  günde 134 Hiç kimseye muhtaç olmamak

  El- KÂDİR
  İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten
  günde 305 İstediğini yapmaya gücü yetirmek

  El- MUKTEDİR
  Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan
  günde 744 Her işte başarılı olmak

  El- MUKADDİM
  İstediğini ileri geçiren, öne alan
  günde 184 Daima yükselmek için

  El- MUAHHİR
  İstediğini geri koyan, arkaya bırakan
  günde 847 Kötü birinin uzaklaştırılması için

  El- EVVEL
  İLK
  günde 37 Her hayır işinde birinci olmak için

  El- AHİR
  SON
  günde 801 Ömür uzunluğu için

  Ez- ZÂHİR
  Herşeyde görünen aşikar
  günde1106 Her meselenin zuhuru için

  El- BÂTIN
  Herşeyden gizli
  günde 62 Nefsi mutmain ve kalbi geniş olması için

  El- VÂLİ
  Kainatı ve her an olup biten herşeyi tedbir ve idare eden
  günde 47 Sözünün tesirli insanların sevmesi için

  El- MÜTEÂLÎ
  Aklım mümkün gördüğü herşeyden, her hal ve tavırdan daha yüce
  günde 551 Devletten istediğini elde etmek için

  El- BERR
  Kulları için daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok
  günde 202 Herhalde iyilik bulmak için


  Et- TEVVÂB
  Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan
  günde 409 Tövbelerin kabulu için

  El- MÜNTEKIM
  Suçları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran
  günde 630 Zülüm ve fenalıktan korunmak

  El- AFÜV
  Çok affeden
  günde 156 Rızık bolluğu, Kalp huzuru

  Er- RAÛF
  Çok lütüfkar, Çok esirgeyen
  günde 287 Hiçbir varlıktan zarar görmez

  MALİKÜ-L MÜLK
  Mülkün ebedi sahibi
  günde 212 mal ve kazanca zarar gelmez

  Zül Celâl-i Ve'l İkrâm
  Hem büyüklük sahibi hem fazl-i kerem sahibi
  günde 1100 işlerin kolaylığı için

  El- MUKSIT
  Bütün işlerini denk vebirbirine uygun yerli yerinde yapan
  günde 209 Eşler arasını düzeltmek için

  El- CÂMİ'
  İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan
  günde 114 Küsleri barıştırmak için


  El- GANİY
  Çok zengin ve herşeyden müstağni
  günde 1060 Büyük servet ve geniş rızık

  El- MUĞNİ
  İstediğini zengin eden
  günde 1100 Geçim genişliği bol rızık

  El- MÂNİ'
  Birşeyin meydana gelmesine izin vermeyen
  günde 161 Kaza beladan uzak olmak için

  Ed- DÂRR
  Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan
  günde 1001 Zararlı kişinin kahrı için

  En- NÂFİ'
  Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan
  günde 201 Hastalıktan uzak olur hastaysa şifa bulur

  En- NÛR
  Alemleri nurlandıran, istediği simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran
  günde 256 doğruyu yanlışı görmek ve kalp nurluğu için


  El- HÂDÎ
  Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren
  günde 400 çocukların itaatkar olması için

  El- BEDİ'
  Örneksiz, benzersiz, hayret verici alemler yaratan
  günde 86 Allah'ın yardımına nail olmak için

  El- BÂKÎ
  Varlığının sonu olmayan
  günde 113 Ömrün uzunluğu, sıhhatin iyiliği için

  El- VÂRİS
  Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi
  günde 707 Uzun ömür, bol mal, bol rızık ve şeref


  Er- REŞÎD
  Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran
  günde 514 İçki ve zinadan kurtulmak ve güzel ahlak için

  Es- SÂBÛR
  Çok sabırlı
  günde 298 Başladığı işi kolay bitirmek için

  Esmaül Hüsna Tesbih
   


Yükleniyor...