eş durumu özrünün ortadan kalkması..

'Ders çalışıyorum' forumunda Misafir tarafından 27 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. 2010 şubat döneminde eş durumu özründen tayin oldum 2 haziran 2011 tarihinde özrüm ortadan kalkacak.. 2011 haziran döneminde normal tayinle eski çalıştığım yere dönebilirmiyim..
    2. Cevap: eş durumu özrünün ortadan kalkması..

  Kanuna göre;

  “Aşağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi halinde, bölgelerdeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir: A) Özür Grubu: Sağlık Durumu, B) Özür Grubu: Eş Durumu, Bu özür gruplarında, yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır.” hükmüne yer verilmiştir. Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde de; (B) özür grubuna dayanarak memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için, eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığını görev yeri belgesi ve nüfus kağıdı ile belgelendirmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. Diğer taraftan mezkur maddenin son fıkrasında “ Bu özür grubuna dayanarak yerleri değiştirilenler her yıl Ocak ayı içinde durumlarının devam ettiğini aynı şekilde alınmış belgelerle belgelendirirler.” hükmü yer almaktadır.

  Diğer taraftan, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin “Özürlerin belgelendirilmesi” başlıklı 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde; “Özürlerinin ortadan kalkması halinde Bakanlık, memuru özür sebebiyle ayrıldığı İl’e veya o İl’in bulunduğu görev bölgesindeki bir başka İl’e eksik kalan bölge hizmetini tamamlamak üzere naklini yapar. O bölgedeki hizmetini tamamlamış ise, görev yapmadığı daha alt hizmet bölgesine nakli yapılır.” hükmü yer almaktadır. denmektedir. Yani yer değiştirmenizde herhangi bir engel yoktur.
   


Yükleniyor...