Epidemi nedir?

Epidemi Nedir? Epidemi Tanımı, Epidemi Anlamı, Epidemi Hakkında

EpidemiyolojideEpidemi Nedir? Epidemi Tanımı, Epidemi Anlamı, Epidemi Hakkında salgın (Yunanca epi- üzerinde + demos halk) belli bir insan popülasyonundaEpidemi Nedir? Epidemi Tanımı, Epidemi Anlamı, Epidemi Hakkındabelli bir periyodda Epidemi Nedir? Epidemi Tanımı, Epidemi Anlamı, Epidemi Hakkındayeni vakalar gibi görülen ancak önceki tecrübelere göre beklenenden fazla etki gösteren hastalıktır.(epizootik ise aynı şeydir ancak hayvanlarda geçerlidir.)
"Beklenen"in ne olduğuna bağlı olarak salgının tanımlanması subjektif olabilir.Bir salgın lokal (bir hastalık patlaması)Epidemi Nedir? Epidemi Tanımı, Epidemi Anlamı, Epidemi Hakkındadaha genel (salgın hastalık) ve hatta dünya çapında (global salgın-pandemik) olabilir.
Sabit seviyede oluşan ve popülasyonda görece olarak yüksek derecede seyreden alışılagelmiş hastalıklar ise endemik olarak adalandırılır.Endemik hastalığa bir örnek sıtmadır.Afrikanın bazı bölgelerinde (örneğinEpidemi Nedir? Epidemi Tanımı, Epidemi Anlamı, Epidemi Hakkında Liberya) halkın büyük çoğunluğunun hayatlarının bazı dönemlerinde sıtmaya yakalanmaları beklenir.
Meşhur salgınlara örnek olarak Ortaçağ Avrupasında yaşanan ve kara veba olarak da bilinen hıyarcıklı veba Epidemi Nedir? Epidemi Tanımı, Epidemi Anlamı, Epidemi Hakkında Birinci Dünya Savaşı sonunda ortaya çıkan Büyük grip salgını verilebilir.
 
Üst