Enis Behiç Koryürek (Şair) Hakkında Bilgi


Enis Behiç Koryürek (Şair) Hakkında Bilgi

Doğum 11 Mart 1891-İstanbul
Ölüm 18 Ekim 1949-Ankara
Meslek Şair, öğretmen

Enis Behiç Koryürek, Türk şair. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının Beş Hececiler ekibine dahildir. Budapeşte’de iken Türk-Macar dostluğunun pekişmesinde, Gülbaba Türbesi’nin yeniden ziyaretgah ve müze haline getirilmesinde büyük hizmetleri olur. Siyasette başarılı olamayınca bunalıma girer ve dini-tasavvufi meselelere yoğunkaşır. Türkiye'de Bedri Ruhselman'ın öncülük ettiği ruh çağırma (ispritizma) seanslarına katılan Koryürek, bu seanslarda irticalen söylediği şiirleri yakınları tarafından kaydedilir ve sonrasında kitap olarak yayımlanır.

HAYATI
27 Mart 1893 yılında İstanbul’da doğdu. Çocukluğu Makedonya’da geçti, ilköğrenimini özel öğretmenlerden ve babasından aldığı dersler ile evde geçirir. Lise öğreniminin bir kısmını Selanik ve Üsküp idadilerinde gördükten sonra İstanbul İdadisi’nde tamamlamıştır. 1913 yılında Mülkiye Mektebi’ni bitirdi ve bir yıl sonra Hariciye Nezareti Umur-ı Ticariyye Şubesi katipliğine tayin edildi. Bir süre Bükreş Konsolosluğu’nda ardından Budapeşte Başkonsolosluğu’nda görev yaptı. 1919 yılında yurda dönüp 1921 yılında Edirne Vilayeti Umur-ı Hukukiyye müdürlüğüne getiriir. Ardından sırasıyla Ankara’da Ticaret Vekaleti baştercümanlığı, Ticaret Mukaveleleri Dairesi başkan yardımcılığı, Başbakanlık Yüksek İktisat Meclisi umumi katipliği, İktisat Vekaleti İş Dairesi başkanlığı görevlerinde bulundu. 1946 yılında Demokrat Parti’den Zonguldak milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. Ölümüne kadar bir daha kendisine resmi görev verilmediğinden son yıllarını sıkıntı içinde geçirdi ve 17 Ekim 1949 tarihinde hayatını kaybetti.
 
Üst