Ekber ve Erşed sisteminin önemi nedir?


Kafes Sistemi ve Ekber ve Erşed Sistemi

Osmanlı Sultanı I.Ahmet döneminde Kafes Sistemi geliştirildi. Osmanlı İmparatorluğu’nda, Şehzadeler küçük yaşlardan itibaren devletin idari ve askeri işlerini öğrenmeleri amacıyla Sancak Beyliğine tayin ediliyordu. III. Mehmet sancak Beyliğine gönderilen son şehzadeydi. Daha sonra Kafes Sistemi geliştirildi bu sistem ile şehzadelerin sancak beyliği görevine getirilmeleri son buldu.

Ekber ve Erşad sistemine göre ise tahta hanedanın en yaşlı ve en olgun üyesi geçecekti. Bu sistem ile hükümdarın sadece oğulları değil, kardeşleri de tahta geçebildi ve Bu sistem sayesinde ilk zamanlar tahta geçecek kişinin belli olmasından dolayı taht kavgalarının önüne geçilmiş oldu.

Kafes Sisteminin kötü yanı şehzadeler sarayda yetişiyor ve devlet yönetimi hakkında pek bilgi kazanmamış ve halkla aralarına mesafa girmiş oluyordu. Kafes Usülü ile tahta geçen Osmanlı Padişahları kendilerinden önceki padişahlara göre devletin askeri ve idari işleri konusunda bilgisiz oluyorlardı. Buda yönetimde pek çok sıkıntıya neden olacaktı.

Ekber ve Erşad sistemi ile Fatih Sultan Mehmet döneminde kanunlaşan Kardeş Katli kanuna son verilmiş oldu. Böylece I.Ahmet’in kardeşi I.Mustafa’da padişahlık yaptı. Sultan III.Mehmet, Osmanlı Padişahları’ndan Şehzadelik döneminde Sancak Beyliği yaparak tahta geçen son padişahtı. III.Mehmet’ten sonra ki tüm Osmanlı Padişahları Kafes usulü gereğince şehzadeliklerini sarayda geçirdiler.

Ekber ve Erşed Sistemi

Osmanlı devletinde hanedanın en yaşlı ve en olgun üyesinin başa geçtiği sisteme Ekber ve Erşed sistemi denir.

Hanedan üyelerinin en yaşlı ve en akıllısının başa geçme geleneği. bu sistem sancağa çıkma usulunu kaldırdığı için şehzadelerin devlet yönetiminde bilgi ve tecrübe kazanmasını engelledi. sarayda kafes sistemini beraberinde getirdi.

Devletin yönetimde zayıflamasının nedenlerinden biri olarak gösterilen ve I. Ahmet döneminde hanedanın en yaşlı ve bilgili kişisinin padişah olmasına olanak sağlayan sistemdir..!!
 
Üst