Efendimiz’le (sas) İlgili Bunları Biliyor Muydunuz?


Müslüman olduğunu açıkladığı için ailesinden ilk eziyet gören sahabenin Hz. Osman olduğunu...
Peygamberimiz’in (sas) Hz. Bilal-i Habeşi için; “Habeş’in ilk meyvesi”, Hz. Süheyb için; “Rum’un ilk meyvesi”, Selman hazretleri için de; “İran’ın ilk meyvesi” buyurduğunu...

Resul-i Ekrem’in (asm) Bedir Gazvesi’nde savaş alanına nazır bir yerde “El Ariş” adlı komuta çadırını kurdurduğunu ve başına da muhafızlar diktiğini. Böyle bir uygulamanın o zamanın Araplarınca bilinmediğini...

Hatemü’l Enbiya’nın (sas) Bedir’de yaptığı bir diğer sürprizin de ordusunu saf düzenine sokmak olduğunu ve bunun da Araplarca bilinmediğini...

Bedir Muharebesi’ne katılmak isteyen Ümm-ü Varaka adlı hanım sahabeye Allah Resulü’nün (asm); “Sen evinde otur, Kur’an oku. Muhakkak ki Allah sana şehitlik nasip eder.” diye ferman ettiğini. Daha sonra Hz. Ömer devrinde bu kadının evinde biri kadın diğeri erkek iki uşağı tarafından geceleyin üzerine kadife örtü basılarak şehit edildiğini...

Bedir Savaşı’nın ilk şehidinin Mihca adlı muhacir sahabe olduğunu...

Resulullah’ın (sas) Bedir ganimetleri arasında Ebu Cehil’in devesini Safiy (Kumandanlık hakkı) olarak aldığını. Ayrıca Münebbih bin Haccac’ın kılıcı Zülfikar’ın Efendimiz’in (sas) hissesine düştüğünü...

Bedir Savaşı’ndan önce Server-i Ekrem (sas)’in halası Atike bint-i Abdülmuttalib’in korkulu bir rüya gördüğünü ve kardeşi Abbas’a bu rüyayı şöyle anlattığını; “Mekke’ye devesi ile giren bir adam; “Ey cemaat üç güne dek muharebeye yetişiniz!..” diye haykırıp, daha sonra Ebu Kubeys Dağı’na çıktı. Burada yüksek bir kayayı şehre doğru yuvarladı. Kaya parçalandı ve Mekke’deki her bir eve bir parçası isabet etti.” Daha sonra da Atike’nin bu rüyayı; “Üç gün içinde Kureyş’e büyük bir musibet erişecek.” diye tabir ettiğini. Bu rüyanın hızla yayılarak müşrik ordusunun moralini son derece bozduğunu...
 
Üst