Edebiyatın coğrafya ile ilişkisi kısaca

Edebi metinlerde ele alınan konular ve olaylar bir yere bağlı kalarak anlatılır. Olaylar bu yerin çevresinde gerçekleşir. Yazar bazen bu yerin özelliklerini okuyucu ile paylaşarak olayın içindeymiş gibi bir izlenim kazandırır. Bazı eserler bir yeri tanıtmak, bilgi vermek amacıyla yazılan eserler vardır. Bunlara gezi ve egzotik eserler örnek verilebilir. Bu türde yazılmış olan eserlerden en önemlisi Evliya Çelebinin seyahatname adlı eseridir.

Edebiyatın “açıklayıcı betimleme” türünü kullanarak coğrafya kitapları, coğrafi yerleri ve özelliklerini anlatan ansiklopedi ve dergilerde edebiyattan faydalanmış olmaktadır. Bu sayede edebiyatın coğrafya ile, coğrafyanın edebiyat ile ilişkisi olduğu söylenebilir.
 
Üst