Ebû Hafs-I Kebir Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 21 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu


 1. Ebû Hafs-I Kebir Kimdir


  Ebû Hafs-I Kebir Kimdir Kısaca Hayatı

  Dokuzuncu yüzyılda Buhara'da yaşamış olan Hanefi mezhebi fıkıh alimlerinden ve evliyanın büyüklerinden. İsmi Ahmed bin Hafs'dır. Ebû Hafs-ı Kebîr künyesiyle ve Buhârî nisbesiyle meşhûr olmuştur. Doğum ve vefât târihi bilinmemektedir. Buhara'da doğup, aynı şehirde vefât etti. Kabri oradadır.

  Küçük yaşından itibâren ilim tahsîline başlayan Ebû Hafs-ı Kebir, zamânının alimlerinden akli ve naklî ilimleri tahsîl etti. İmâm-ı A'zam Ebû Hanîfe hazretlerinin talebesi İmâm-ı Muhammed Şeybânî'den fıkıh ilmini öğrendi. Bu ilimde ictihâd derecesine yükseldi. Reîsü'l-ulemâ (alimlerin reisi) ünvânına sahib oldu.

  Ebü Hafs-ı Kebîr, Ehl-i sünnetin ve Hanefî mezhebinin reisi İmâm-ı A'zam Ebû Hanife'nin, ilimde ve ictihadda yüksek talebelerinden olan büyük alim Muhammed bin Hasan eş-Şeybânî'nin derslerinde bulunup Hanefî fıkhında yüksek bir dereceye ulaştı. Kendisinden de, meşhûr imâmlar (yüksek alimler) fıkıh ilmini aldılar ve rivayette bulundular. O, dinde yüksek ve güvenilir alim, haramlardan sakınma hususunda vera ve zühd sahibi olup, Resûlullah'ın sünnetlerine tâbi olmada çok ileri, Rabbânî ilimlere sahib, tasavvuf yolunda yüksek bir velî idi.

  Ebu Hafs-ı Kebir hazretlerinin, Ebû Hafs-ı Sagîr künyesiyle de meşhûr olan oğlu, Ebü Abdullah-ı Buharî onun yetiştirdiği alimlerdendir.