Ebû Bekr Tamistani Kimdir Kısaca


Ebû Bekr Tamistani Hayatı Kısa,


Ebû Bekr Tamistani


İran'da yaşayan büyük velîlerdendir. Ebû Bekr Tamistânî (rahmetullahi teâlâ aleyh) talebelerine şöyle nasîhatta bulundular: "Allahü teâlâyı anmak, O'nunla berâber olmak ve O'na ibâdet etmek husûsunda gayretli olunuz. Eğer bunu kendi kendinize başaramıyorsanız, O'nunla berâber olmak ve O'na ibâdet etmek husûsunda başarılı olan kimselerle yâni velîlerle sohbet ediniz, birlikte olunuz. Bunların sohbetindeki bereket ve feyz, sizi azîz ve celîl olan Allahü teâlâya yaklaştırır."
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst