ebû abdurrahman sülemi kimdir kısaca

'Biyografi' forumunda Sitem tarafından 11 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu


  1. ebû abdurrahman sülemi kimdir


    ebû abdurrahman sülemi Hayatı

    ebû abdurrahman sülemi Tâbiînden olup âlim ve velîdir. Doğum târihi bilinmemektedir. İsmi Abdullah olup babasınınki Habîb’dir. Doğumunda, Peygamber efendimiz hayatta idi. Babası Eshâb-ı kirâmın ileri gelen âlimlerinden ve kırâat imâmlarındandır.Hazret-i Ali’den, İbn-i Mes’ûd’dan kırâat ilmini öğrendi. Kırk sene Mescid-i Nebî’de Kur’ân-ı kerîm okuttu, kırâat dersi verdi. Kendisinden Âsım bin Ebi’n-Necîd, Yahyâ bin Vassab, Atâ bin Sâib, Abdullah bin Îsâ, Muhammed bin Ebû Eyyûb, İmâm-ı Şa’bî, İsmâil bin Ebî Hâlid, kırâat ilmini öğrendiler.

    ebû abdurrahman sülemi Irak’ta vefât etmiştir. Vefât târihi 699 (H.80), 702 (H.83), 703 (H.84) gibi değişik olarak bildirilmiştir.
     


Yükleniyor...