Ebe Ve Doğum Rüyada Görmek Nedir?

#1

Ebe Ve Doğum Rüyada Görmek Nedir?

EBE VE DOĞUM: Ebe ve doğum görmek hayırdır. Genç ebe görmek, orta yaşlı ebe görmekten hayırlıdır. Yaşlı ve çirkin ebe görmede hayır yoktur.

Bazı rüya tabircileri, ebe ve doğum, hamile kadını ıstıraptan kurtardığı için hayırsever, cömert, yiğit kimseyle tabir olunur, demişlerdir.

Evine bir ebenin geldiğini görmek hayırsever bir insandan iyilik görmeye, bir ebeyi çağırdığını görmek yiğit bir kimseden yardım isteğinde bulunmaya, çağırdığı ebenin geldiğini görmek isteğinin yerine geleceğine; bir ebeyle dost olmak saygın bir kimseye yakın ve dost olup ondan iyilik görmeye, ebeer bozuştuğunu görmek saygın bir insanın nefret ve düşmanlığını kazanmaya, delalet eder.

Ebeyi mütebessim ve güler yüzlü görmek saygıdeğer ve iyiliksever birinin kéndi nza ve isteğiyle yardım ve iyiliğini görmeye. ebeyi asık yüzlü ve dargınca görmek saygıdeğer ve yardımsever birinin kendisine karşı yüzünü ekşiteceğı'ne işaret eder.
 
Üst