E Harfi ile başlayan özlü kısa söz

Evvelce biraz düşünmek, insanı sonraki çok düşünceden kurtarır.Benjamin Franklin


Emel ve arzular fakirlerin servetini teşkil eder, zenginlerin de harabisine sebep olur.Alphonse Kaar


En büyük zevk, bilmeden bir iyilik yapmak ve bunu tesadüfen öğrenmektir.Ch. Lamb


En zarurî ihtiyaçlarını esirgeyenin lüzumsuz ihsanları makbule geçmez.Beaumarchais


En kudretli insan kendini idare edebilen insandır.Ceneca


Ekmeğe muhtaç olmayan insan, kâfi derecede zengin sayılabilir.Lâtin Atasözü


Eğri ağaca yayım, her gördüğüne dayım deme.Türk Atasözü


Evimin her yandan duvarlarla çevrilmesini ve pencerelerinin örülmesini istemiyorum Her memleket kültür rüzgârlarının evimin içinde mümkün olduğu kadar ferah bir şekilde esmesini arzu ediyorum. Fakat rüzgârların herhangi biri tarafından sürüklenip götürülmeyi kabul edemem.Mahatma Gandhi


Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde gelmez.Türk, Atasözü


En çok kaybolmuş gün, hiç gülmeden geçen gündür.Chamfort


El el için ağlamaz, başına kara bağlamaz.Türk Atasözü


Evlenip güzel çocuklar yetiştiren bir adam, nüfusun öneminden bahsederek makaleler yazan bir bilginden daha fazla hayır işler.Goldsmith


Elin tavuğu kaz, fındığı koz görünür.Türk Atasözü


Eldeki serçe damdaki tavuktan iyidir.Alman Atasözü


Elin tuttuğu kuşun kuyruğu kısa olur.Türk Atasözü


Eğilenlerle eğrilenler kendilerine dayananları düşürürler.C. Nizamî'


Emek olmazsa yemek olmaz.Türk Atasözü


En güç üç şey vardır : Bir sırrı saklamak, bir yarayı unutmak, boş zamanı iyi kullanmak.Chilo


Elbiseleri, insanın ruhudur.Shakespeare


insanı elbiseleri meydana getirir.Lâtin Atasözü


Elbise bir insan hakkında bilgi vermez.Yriarte


Eşek at olmaz, ciğer et olmaz.Türk Atasözü


Eleştirmeciler, soylu kişilerin elbiselerini fırçalayan uşaklardır.Sör Henry Wotton


Ev alma komşu al.Türle Atasözü Erdemin armağanı onurdur.Çiçeron


Ekseri hareketlerimizin değeri, yapılış biçimi ile ölçülüdür.L. Chesterfield


Elinden gelen iyiliği yapan bir insan, nerede ve ne vakit ölürse ölsün, asla yeter derecede yaşamadığından şikâyet etmeğe hakkı olamaz.Çiçeron


El ile gelen düğün bayram.Türk Atasözü


Evinizin eşiğini temizlemeden, komşunuzun damındaki karlardan şikâyet etmeyiniz.Konjiçyüs


Eteklerinde en büyük dalgaların kırıldığı kayalar ol! Dalgalar gelsin sana atılsın, ayaklarına kapansın, çekilip gitsin ve sen yine yerinde sapasağlam dur.Mark Orel


Eğer zamanın içinde yaşıyorsak, onunla beraber ilerlemeye mecburuz. Aksi halde o bizi sürükler.Herder


Elma, gençliğin miyarıdır : Sokakta elma yiye yiye gitmekten çekindiğimiz gün, kalben ve bedenen ihtiyarladık demektir.John Burroughs


Elâlemi ayıplanyle anan bir kimsenin senden de teşekkürle bahsedeceğini zannetme,Şeyh Sadi


Emniyetsizlik başlayınca dostluk zeval bulur.Epikür


Ebediyen yaşayacakmış gibi öğrenin, yarın ölecekmiş gibi yaşayın.Mahatma Gandhi


En yükseğe erişmek isterseniz en aşağıdan başlayınız.Syrus


Elde edilecek bir çıkarı olduğu halde, adaleti düşünen, tehlike karşısında hayatını hiçe sayan ve eski anlaşmalarını unutmayan, mükemmel bir insandırKonfiçyüs


Esirin bir tek; haris adamın çıkarlarına ulaşması için kendisine yardım edenlerin sayısı kadar efendisi vardır.La Bruyere


Eşekler anırmaya başladığı zaman bülbüllerin sesini duyamazsınız.Selâhattin Ertürk


En verimli yağmur alın teridir.Cenap Sahabettin


Ebediyen küçük kalmak akıbetinden korkmuyorsanız, kendi büyüklüğünüze iman edebilirsiniz.S. Ertürk


El adamı yiğit diye candan eder, koçak -cömert- diye maldan eder.Türk Atasözü


En büyük yalnızlık : Bazı kişilerle bir arada bulunmaktır.Paul Valery


Evet bütün beşerin hakkıdır beka emeli Fakat bu hakkı ne taştan, ne leşten beklemeli.M.Akif
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst