Dünyanın Katmanları Resimli

Dünyanın katmanları
Dünyanın katmanları hakkında bilgiHidrosfer - su küresiKayaçlarLitosfer - Taş küre1. KARALAR (Taş Küre)
Yeryüzündeki karalar kayaçlardan oluşmuştur. Kayaçlar mağmanın değişik şekillerde soğuyup katılaşması ile oluşmuştur. Kayaçların oluşumu sırasında yapısında bulunan maddeler kayaçların farklı özellik kazanmasını sağlar.
Mineraller kayaçların içindeki doğal maddelerdir. Mineraller kayaçların farklı olmasına da neden olurlar. Mineraller kayaçlara, renk, sertlik, yumuşaklık, parlaklık ve matlık gibi özellikler kazandırırlar.
Mineraller kayaçların içindedir. Bunların bazılarına ulaşmak için toprağın derinliklerine inmek gerekir.
Mineralleri günlük hayatımızın birçok alanında kullanırız.
Minerallerin kullanıldığı yerlere örnek verecek olursak;
1) Ampulün içindeki telin yapıldığı tungsten mineraldir.
2) Ayna yapımında kullanılan silis ve gümüş mineralleri kullanılır.
3) Kurşun kalemin ucu grafit adlı mineralden yapılmıştır.
4) Tebeşir alçı denilen mineralden yapılır.
5) Günlük hayatımızın birçok yerinde kullandığımız alüminyum, çinko, demir gibi birçok mineral vardır.

2. SU KÜRE:
Su küreyi; okyanuslar, denizler, göller, akarsular ve yer altı suları oluşturur. Yeryüzünün dörtte üçü sularla kaplıdır.

3. HAVA KÜRE:
Atmosfer Dünyayı en dıştan saran gaz katmanıdır. Atmosfer Dünya ile birlikte döner. Atmosferin içinde %78azot, %21oksijen, %1 karbondioksit,su buharı ve diğer gazlar bulunur.

4. ATEŞ KÜRE (Mağma Tabakası):
Yer kabuğunun hemen altındadır. Sıcaklığı çok yüksektir. Erimiş maddelen çok sıkışmış gaz ve buharlardan oluşmuştur. Buradaki erimiş maddelere mağma denir. Volkanlardan çıkan lavlar bu tabakadan gelir.

5. AĞIR KÜRE (Çekirdek):
Dünyanın en iç katmanıdır. En sıcak tabaka burasıdır. Demir-nikel karışımından oluşmuştur.
Önemli Not: Yeryüzünde aşağı inildikçe sıcaklık artar.
 
Üst