Dünyadaki ekonomik faaliyetler nelerdir

Ekonomik Faaliyetler

İnsanlar, yaşayabilmek için çeşitli işler yaparlar. Hayvanlardan ve topraktan yararlanırlar, ticaretle uğraşırlar veya çeşitli iş yerlerinde çalışırlar. Bunlara ekonomik faaliyet denir.


Bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri o bölgenin coğrafi yapısı, yer altı ve yer üstü zenginlikleri, iklimi, ulaşım yolları belirler. Bölgede tarıma elverişli toprakların olması o bölgede tarım yapılmasına imkân sağlar. Bölgede yetiştirilen ürünleri de o bölgenin iklimi belirler, ekonomik faaliyetleri, ulaşım yolları, ticaret ve turizmi etkiler.İnsanların geçimlerini sağlayabilmek için uğraştıkları ekonomik faaliyetler şunlardır: Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Ticaret, Madencilik, Turizm, Ormancılık Ulaşım,Hizmet sektörü(bankacılık, eğitim, sağlık vb.) gibi ekonomik faaliyetler insanların geçimlerini sağladıkları başlıca iş alanlarıdır.


Toprağın ekilmesi ve işlenmesi yoluyla topraktan faydalanma işlerinin bütününe tarım denir.
Tarım denilince ilk akla tarla, bağ ve bahçe işleri gelir.Ancak hayvancılık ve ormancılık faaliyetlerini de tarım faaliyetleri içerisinde sayabiliriz.Bu faaliyetler sonucu elde edilen ürünlere tarım ürünleri denir. Tarım, ülkemiz için çok önemli bir geçim kaynağıdır. Ülkemizin kırsal kesiminde yaşayan bir çok insanımızın en önemli geçim kaynağıdır.


Ekonomide üç temel faaliyet alanı vardır. Bunlar üretim,dağıtım ve tüketimdir.


Üretim: İnsanların ihtiyaç duyduğu mal ya da hizmetin meydana getirilmesidir.
Buğday yetiştirmek, ekmek yapmak, mobilya yapmak birer üretim faaliyetidir.
Dağıtım: Ürünlerin tüketiciye ulaşması için üretildiği yerden malın alınıp satılacağı yere taşınması olayıdır.
Tüketim:İnsanların ihtiyaçları olan ürünleri satın alarak kullanması olayına tüketim adı verilir. Ekmek, makarna, peynir, sebze meyvelerin satın alınıp yenmesi, mağazalardan çeşitli giyim eşyası almak, mobilya ve beyaz eşya alıp kullanmak gibi faaliyetleri tüketime örnek olarak verebiliriz.
İhracat: Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye veya ülkelere satmasıdır.
İthalat:Başka bir ülkeden mal getirme veya satın alma işidir.
 
Yaşamlarını sürdürebilmek için çalışmak gerekir karşılığında aldığımız ücret ile geçinimizi sağlayabiliriz bu tür olaylara ekonomik faaliyet denir.

Bölgeler olarak ekonomik faaliyetler genellikle değişmektedir coğrafya, yer altı ve üstü zenginlikleri, iklim gibi bir çok alanda bunlar belirlenebilir. Toprak olarak zengin bir yer ile kurak başka bir yerin ekonomik faaliyetleri aynı olması mümkün değildir.

Genellikle ekonomik faaliyetler üretim, dağıtım ve tüketim den oluşmaktadır.

Üretim insanların ihtiyaç duyduğu malzemeleri oluşturulup onlara sunulmasına denir.
Dağıtım üretilen malzemelerin ihtiyaç duyanlara ulaştırılması sağlanmasına denir.
Tüketim ihtiyaç olunan malzemelerin karşılanıp onları gerektiği şekilde kullanmalarına tüketim denir.
İhracat bir ülke kendi kaynaklarının çok gelmesiyle ihtiyacı olan bir başka ülkeye mal ( eşya, otomobil, yiyecek) satmasıdır.
İthalat halkının ihtiyacını karşılamak için dış devletlerden mal almasına denir.
 
Üst