Dünyada konuşulan ilk dil hangisidir

Yeryüzünde ilk olarak hangi dil konuşulmaya başlanmıştır?

Dünyada konuşulan ilk dilin hangisi olduğunu kesin olarak söylememin olanağı yok. Günümüze kalan yazılı eserler yardımıyla en eski uygarlığın Sümerler olduğunu biliyoruz. Yazılı belgeler artık konuşulmayan Sümer dilini de günümüze dek taşıyor. Yine de konuşmanın yazıdan çok daha öncelere dayandığını düşünürsek daha eski dillerin olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun yanında tanımı gereği “dil” kişiler arası iletişimi sağlar. Bu bağlamda yazıdan, hatta sözlü iletişimden önce atalarımız beden dillerini kullanarak iletişim kurmuş olmalılar.
Kızdığımızda kaşlarımızı çatmamız, sevindiğimizde gülmemiz, üzülünce ağlamamız beden dilimize verilebilecek örnekler. Bu anlamda bugün hâlâ zaman zaman, o ilk dilin, yani beden dilinin sözcüklerini kullanıyoruz.
 
Üst