Dünya çocukların olsa adlı kitabın kısaca özeti


Dünya Çocukların Olsa Kitabının özeti Gülten Dayıoğlu

Kitap insanlığın, yaratılışından itibaren pek çok gelişim ve değişim gösterdiğini, yeni yeni uygarlıklar kurduğunu, değişen ve gelişen toplumlarda insanlar içinde değişmeyen tek olgunun öldürme hissi olduğu belirtilerek başlıyor. Daha sonra öldürme hissinin verdiği hırsla insanlar dünyayı güneyden kuzeye boydan boya ikiye ayırmışlar , yarı kürenin birine Avampaka diğerine Çirupon adı verilmiş, bu yarım kürelerde yaşayan insanlar birbirlerinin dünyada kardeşçe yaşayabileceğini düşünmek yerine hep birbirlerini öldürmeyi düşünmüşler ve bu doğrultuda birbirlerini yok etmek için çok gelişmiş silahlar yapmışlar. Her iki yarım kürede de halkları yönlendiren, onları kışkırtan dizginci babalar vardır. Bunlar halkları birbirlerine kışkırtırlar ve dünyayı yönetmek arzusundadırlar. Bu düşünceler sonucunda iki yarım küre sakinleri birbirlerini öldürmek için , birbirlerinden habersiz olarak aynı silahı geliştirirler. Silah çok güçlüdür sadece insanları öldürecek niteliktedir. Silahı “sıcak yağmur şenliği” adı altında düzenleyecekleri göstermelik bir şenlikte kullanacaklardır.

Sonunda iki yarı küre insanları birbirlerinden habersiz aynı silahları kullanırlar. Avampakalı bilgin ve karısından başka yetişkin hiç kimse, canlı kalmaz. Silah çocukları etkilememiştir. Çünkü çocuklara uyguladıkları ilik aşısı onları korumuştur. Silahı kullanma işini uzaydan yöneten Avampakalı bilgin ve karısı dünyaya inerler. Önce bir dağdan kurtulmak için uğraşırlar. Daha sonra şehirlere geldiklerinde hiç kimselerin olmadığını görürler. Bilgin silahı sadece kendilerinin bildiği yanılgısından kurtulur ve aynı silahı Çiruponların da onlar üzerinde kullandığını anlar. Bunun üzerine araştırmalara koyulan bilgin ve karısı çocukların yaşadıklarını görürler. Daha sonra bilgin bunun sebeplerini araştırmaya başlar. Kendisinin başarısız olduğunu hissetmektedir. Sıcak yağmur formülü nasıl olurda çocukları öldürmez diye araştırmaya girişir. Bilgin ve karısı araştırmalarını Çirupon yarı küresinde sürdürmek üzere oraya giderler. Orada da sıcak yağmurun çocuklara nasıl etki etmediği konusu üzerinde çalışmalar yapar. Sonra bunun cevabını bulan bilginin dikkatini Çiruponların araştırma merkezi çeker. Aylarca bu merkezi araştıran bilgin ve karısı yerin yedi kat altında Çiruponların kurduğu yer altı araştırma merkezini keşfederler. Buralarda goriller bulunmaktadır. Bu goriller insan beyni nakledilmiş gorillerdir. Çiruponların bunları ne için yaptığını araştıran bilgin, ilerde yaşanacak kıtlık için besin hapı üretiminde bu gorillerin kullanıldığını anlar. Aklı ve kalbi hep kötülüklerle dolu olan bilgin, bu eğitilmiş gorilleri kullanarak çocukların kurduğu barış ve sevgi dolu dünyayı yıkıp kendi egemenliğini ilan etmek ister; ancak bunu başaramaz. Karısı da gorillerde ölürler.
 
Üst