Doğurganlığı olumsuz etkileyen faktörler nelerdir? kısaca

#1
Doğurganlığı olumsuz etkileyen faktörler nelerdir?

-Savaş durumları
-Ekonomik durum
-Psikolojik durum
-Eğitim seviyesi
-Doğal afetler
-Gelenek ve görenekler
-Dinî inançlar
-Devletin nüfus politikaları
 
Üst