Doğru bilgi kavramından ne anlarız

'Ders notları' forumunda Merve tarafından 19 Kasım 2011 tarihinde açılan konu


  1. Doğru bilgi nedir, doğru bilgi ne demek

    Bilgi kuramının temel sorusu “insan elindeki olanaklarla doğru bilgiye ulaşabilir mi? olduğuna göre,bilgi kuramına eğildiğimiz ilk adımda yeni bir soruyla karşılaşırız.

    Peki, ama doğru bilgi nedir? Daha önemlisi, neye doğru, neye yanlış diyoruz.Kuşkusuz, ister nesnel, isterse düşünsel anlamda olsun, var-olanı bilen her zaman bir özne/süjedir ve bilgi de süjenin başarısıdır.Yani, bizim var-olana ilişkin olarak dile getirdiğimiz her yargı, nesneye, ya da var-olana değil,kendimize ilişkindir. Çünkü var olan, ister nesne, ya da isterse düşünsel bir var olan olsun neyse odur ve onun doğru, ya da yanlış diye nitelendirilmesi söz konusu değildir. Doğru, ya da yanlış gibi yargılar, bilgiye, kurama, sava, düşünce ya da kanıya, kısaca bir dil anlatımı biçiminde dışa vurulan bir yargıya/önermeye ilişkindir.

    Yargılarımız da her cismin kendine özgü bir ağırlığı vardır gibi dış dünyayla, 2+2=4 gibi düşüncede var olan sayılarla, ya da “evrenin ana ilkesi sudur gibi gözlem ve deneyle kanıtlanamayan metafizik alanla ilgili yargılar olabilir.

    Bu yargıların doğru olup olamayacağı, yani insanın doğru bigiye ulaşıp ulaşamayacağı konusunda bir karar verme çabası bizi önce birbirinden yapı ve işleyişi açısından çok farklı dünyaların/alanların irdelemesine götürecektir.