Doğal afetlerle gelişmişlik arasında bir ilişki var mıdır kısaca

#1
Doğal afetlerle gelişmişlik arasında bir ilişki var mıdır kısaca

Doğal afetlerle gelişmişlik çoğunlukla doğru orantılıdır. Çünkü bir ülkenin coğrafi konum özellikleri (İklim şartları,boğazlara göre konumu,denizlerle bağlantısı,önemli ticaret yollarına göre durumu,yer altı zenginliklerine ve enerji kaynaklarına yakınlığı) ne kadar avantajlı ise gelişmişlik derecesi de o kadar hızlı ilerler. Fakat bu konuma bağlı olarak doğal afetlerinde daha fazla olması muhtemeldir. Fakat bu durum her zaman böyle olmaz.
 
Üst