Direnç ölçümünde kullanılan yöntemler

Direnç ölçümünde kullanılan yöntemler

*Ampermetre – Voltmetre yöntemi ile direnç ölçme
*Gerilim düşümü yöntemi ile direnç ölçme
*Voltmetre yöntemi ile direnç ölçme
*Ayarlı standart bir direnç ve ampermetre ile direnç ölçümü
*Standart bir direnç ve ampermetre ile direnç ölçme
*Ampermeter ve vatmetre ile direnç ölçme
*Voltmetre ve vatmetre ile direnç ölçme
*Potansiyometre ile direnç ölçümü
 
Üst