Dilbilgisi soruları

'Ders notları' forumunda Merve tarafından 12 Aralık 2011 tarihinde açılan konu


  1. Dilbilgisi soruları ve cevapları

    1-Bir duyguyu,bir düşünceyi,bir dileği veya bir haberi tam olarak bildiren söz veya söz dizilerinin
    her birine ne denir?
    A)Cümle B)Ses C)Alfabe D)Kelime

    2-Bireyin,duygu,düşünce ve isteklerini karşısındakine sözlü olarak anlatmasına ne denir?
    A)Yazı B)Dil C)Konuşma D)Dil bilgisi

    3-Aşağıdakilerden hangisi bir cümle değildir?
    A)Gidiyor B)Otur C)Sil D)Yaprak

    4-Kaynaştırma harfi almayan kelime hangisidir?
    A)Pencereden B)İkişerden C)Yapısından D)Kapısından

    5-Aşağıdaki kelimelerden hangisi sesli harfle başlayan bir ek aldığında sonundaki sessiz harf yumuşar
    A)Ceviz B)Çelik C)Masal D)Kalem

    6-Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte birinci sırada yer alır?
    A)Öte B)Örtü C)Özden D)Özel

    7-Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte üçüncü sırada yer alır?
    A)Can B)Canlı C)Caz D)Cefa

    8-Kelime türetmeye veya kelimeleri görevlerini belirtmeye yarayan parçalara
    ne denir?
    A)Cümle B)Kök C)Ek D)Kelime

    9-Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş bir kelimedir?
    A)Boyacı B)Çanta C)Kelebek D)Masa

    10-Aşağıdaki kelimelerden hangisi yalnız çoğul eki almıştır?
    A)Dallar B)Evleri C)Defterleri D)Kalemleri

    11-Aşağıdaki kelimelerin hangisi türemiş kelime değildir?
    A)Susuz B)Kitaplıktan C)Badanacı D)Kayığı

    12-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş kelime vardır?
    A)Mehmet eve gitti. C)Bu defter benim değil.
    B)Kirli çamaşırları topla. D)Ağaçların arasında kayboldu.

    13-“Gül kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?
    A)Bana bakarak güldü. C)Her söylenene gülünmez.
    B)Alay edercesine güldü. D)Bahçedeki gül kurumuş.

    14-“Aslan kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?
    A)Tilki aslandan kurnazdır. C)Aslan yırtıcı bir hayvandır.
    B)Aslan gibi delikanlı. D)Hayvanat bahçesindeki aslan ölmüş.

    15.Aşağıdakilerden hangisi birleşik kelime değildir?
    A) Anayasa B) Karaciğer C) Evimizde D)Yeryüzü

    16.Aşağıdaki kelimelerden hangisi çekim eki almıştır?
    A) Tuzluk B) Evi C) Karne D) Sevgi

    17. Hangi kelime ismin –den halinde bulunmaktadır?
    A) Sokaktan B) Bahçeye C) Sandalye D) Okulda
    18.Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ses uyumuna uygundur?
    A) Kamyonet B) Kitapta C) Çikolata D) Radyo

    19.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde özel isim ve tür isim birlikte bulunmaktadır?
    A) Babamla birlikte defterlerimi kapladık. C)Köyümüz yola çok uzak
    B)Oya kalemi yere düşürdü. D) Ağaçtaki kuşların hepsi uçtu.

    20.Aşağıdaki kelimelerden hangisi hiç ek almamıştır?
    A) Çanta B) Suyu C) Masayı D) Tatlı

    Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem yapım hem de çekim eki almıştır?
    A) Kalemler B) Başlık C) Çöpçüler D) Araba

    22.Aşağıdaki kelimelerden hangisi tür adıdır?
    A) Bulut B) Ankara C) Karadeniz D) Güler

    23-Türkçede kelime sonlarında bulunmayan harfler,aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
    A-p,ç,t,k B-a,ı,o,u C-m,n,y,z D-b,c,d,g

    24-Aşağıdaki kelimelerden hangisi küçük ünlü uyumuna uymaz?
    A-Arkadaşlarım B-Okullar C-Görmedi D-Bahçesi

    25-Aşağıdaki kelimelerden hangisi küçük ünlü uyumu kuralına uygun değildir?
    A-Kedi B-Orman C-Odun D-Kambur

    26-Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlıdır?
    A-İri-büyük B-Güçlü-kuvvetli C-Ak-beyaz D-Şişman-zayıf

    27-Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sesteşi yoktur?
    A-Dik B-Naz C-Yaz D-Yüz

    28-Aşağıdaki kelimelerin hangisinde, sözcükteki sırasına göre en sonda yer alır?
    A-Hamur B-Hakem C-Hamsi D-Hamle

    29-Bu ev.......siz........başka kim oturuyor? Cümlesindeki boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi durum ekleri getirilmelidir?
    A-İ,-de B-i,-de
    C-den,-de D-de,-den

    30-Aşağıdaki kişi adlarından hangisi küçük ünlü uyumuna aykırıdır?

    A-)Umay B-)Kahraman C-)İpek D-)Davut

    31-Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sert ünsüz yumuşaması vardır?
    A-)aşağıdaki B-)saçlarını C-)yakalığını D-)öğrenciyi

    32-Aşağıdaki sözcüklerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde kaynaştırma harfi alır?
    A-)arkadaş B-)bayrak C-)haber D-)Türkçe

    33-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çekim eki almamıştır?
    A-)çizgisiz B-)sokakta C-)kırları D-)benim

    34-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?
    A-)sevgisiz B-)köylüler C-)okuyorsun D-)evimizde

    35-Bacalar tüter evlerde
    Gönül ilkbaharı özler
    Rüya görür alevlerde
    Sobalara dalan gözler
    Dörtlükte kaç tane çoğul adı vardır?
    A-)3 B-)4 C-)5 D-)6

    36-Aşağıdaki isimlerden hangisi ismin “-dehalinde değildir?
    a)Kitapta b)Çilekte c)Sepette d)Lokanta

    37-Aşağıdakilerden hangisi isim tamlamasıdır?
    a)Üç çocuk b) Yedişer elma c) Kuş yuvası d) Çürük diş

    38-Aşağıdakilerden hangisi isim tamlaması değildir?
    a)Mermer köşk b)Radyonun fişi c) Yün çorap d) Kırık tarak

    39-Aşağıdakilerden hangisi zincirleme isim tamlamasıdır?
    a)Araba tekerleği b) Soba boyası c) Masa örtüsü d)Öğretmenin not defteri

    40-Aşağıdakilerden hangisi belirtili isim tamlamasıdır?
    a)Çöp sepeti b) Tahta kaşık c) Kapının kolu d)Çocuk maması
     


Yükleniyor...