Dik Üçgen Teoremi Kısaca

Züleyha

Yönetici

Dik Üçgen Teoremi Kısaca


Bu teoremi ilk kimin bulduğunu bilemiyoruz. Eski Çin’de, Eski Hint yazılarında ve hatta Babil tabletlerinde dik üçgenlerin kenarları arasındaki bu ilişki açıkça verilmiştir. Eski Mısır uygarlığında bunun bilinmediğini düşünmek mümkün değil. Ama Batılı tarihçiler dik üçgen teoremini bulan kişi olarak Babil’e ve Hindistan’a seyahat ettiği bilinen, Mısır medeniyetinde yaşamış olan Pythagoras’ı öne sürer. Üstelik Pythagoras’ın bu konuda yazılı bir eseri yoktur. Kendisine atfedilen ispatı meslektaşı Öklid Elemanlar adlı 13 ciltlik eserinin birinci cildinde 47. önerme olarak vermiş ve bir kaynak belirtmemiştir.

Dik Üçgen Teoremi Hakkında Bilgi
Elemanlar’dan altı yüz yıl sonra yazılan Arithmetica’da da dik üçgenlerle ilgili bu soru ve cevabı kaynak belirtilmeden verilmiştir. Normal bir insan bu problemi okuyup cevabını anlayınca bir sonraki probleme geçer. Ama tarih uyumsuz insanlar tarafından yazılır.
Dik üçgende pisagor teoremi nedir? Başta da belirttiğimiz gibi; bu teoremi ilk kimin bulduğu bilinmiyor. Eski Çin’de, Eski Hint yazılarında ve hatta Babil tabletlerinde dik üçgenlerin kenarları arasındaki bu ilişki açıkça verilmiştir. Eski Mısır uygarlığında bunun bilinmediğini düşünmek mümkün değil. Ancak Batılı tarihçiler dik üçgen teoremini bulan kişi olarak Babil’e ve Hindistan’a seyahat ettiği bilinen, Mısır medeniyetinin burnunun dibinde yaşamış olan Pythagoras’ı öne sürer. Kısaca Pythagoras’ın bu konuda yazılı bir eseri yoktur. Kendisine atfedilen ispatı meslektaşı Öklid Elemanlar adlı 13 ciltlik eserinin birinci cildinde 47. önerme olarak vermiş ve bir kaynak belirtmemiştir.
 
Üst