Devlet yönetim biçimleri nelerdir?


YÖNETİM ŞEKİLLERİ

Demokrasi:Halkın kendi kendisini yönetmesi sistemine dayanan bir yönetim şeklidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhuriyet yönetimi ile birlikte demokrasiyi benimsemiş bir hukuk devletidir.

Demokrasi de halk kendini yönetecek kişileri belli bir süre için seçer. Temsili demokrasi ile yönetilen halk, istediği zaman seçtiği yöneticiyi değiştirebilir.

Demokrasi Çeşitleri

1- Doğrudan Demokrasi

2- Yarı Doğrudan Demokrasi

3- Temsili Demokrasi

Demokrasi Temel İlkeleri

1- Milli Egemenlik

2- Özgürlük ve Eşitlik

3- Siyasi Partiler

Dünya da birçok yönetim şekli kullanılmıştır. Bunlardan bazıları tek kişinin hâkimiyetine dayanmış, bazıları bir grubun ya da zümrenin hâkimiyetine dayanmış, bazıları din kurallarına dayanmış, bazıları da milletin egemenliğine dayanmıştır.

Hâkimiyetin Kaynağına Göre Devlet Şekilleri

1- Monarşi - Monarşik Devlet

2- Oligarşi - Oligarşik Devlet

3- Teokrasi - Teokratik Devlet

4- Demokrasi - Cumhuriyet - Demokratik Devlet

Osmanlı Devleti, Monarşi ile Teokrasi'yi bir arada kullanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhuriyet'in yanında demokrasi'yi kullanmaktadır.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst