Denklem Problemleri

DENKLEM PROBLEMLERİ
1.Bir pazarcı limonların 1’ini satmıştır.200 limon daha satsaydı yarısını satmış
2
olacaktı.Limonların tamamı kaç tanedir?
2.Bir kumbarada 23 tane 10 milyon ve 20 milyonluk bankrotlar vardır.Bu kumbarada toplam 310 milyon bulunduğuna göre ;10 milyonluk bankrotlar kaç tanedir?
3.Her biri bir önceki sayının 3’si olan 4 sayının toplamı 65’tir.Bu sayılardan en
2
büyüğü kaçtır?
4.Baba ile oğulun yaşlarının farkı 34’tür.Babanın yaşı oğlunun yaşının 5 katından 2 fazladır.Babanın yaşı kaçtır?
5.Bir anne ile kızının yaşlarının toplamı 50 ‘dir.5yıl sonra annenin yaşı kızının yaşının 2 katı olacaktır.Bugünkü yaşlarını bulunuz.
6.Bir babanın yaşı üç çocuğunun yaşları toplamının 4’üdür.5 yıl önce babanın yaşı
3
çocuklarının yaşları toplamının 2 katının 1 fazlasıydı.Babanın bugünkü yaşını bulun.
7.Anne,baba ve çocuğun yaşlarının toplamı 86 olan bir ailede,anne,babadan 5 yaş küçüktür.Annenin yaşı çocuğun yaşının 3 katından 2 fazla olduğuna göre, çocuk doğduğunda anne kaç yaşındaydı?
8.İki musluk boş bir havuzu sırasıyla tek başlarına 9 ve 12 saatte doldurmaktadır.Havuzun dibindeki bir musluk ise havuzu 18 saatte boşaltmaktadır.Havuz boşken 3 musluk sabak 10.00’da açılırsa havuz tamamen dolduğunda saat kaçı gösterir?
9.Bir evin boyasını Ahmet Usta 6,yardımcısı Ali Usta 15 günde yapabiliyorlar.İkisi birlikte 2 günçalıştıktan sonra Ahmet Usta hastalanıyor.Geriye kalan işi Ali Usta kaç günde bitirir?
10.İki musluk beraberce bir havuzu 16 saatte dolduruyore.1. musluk,2. musluktan 3 kat fazla su akıttığına göre ;2. musluk boş havuzu tek başına kaç saatte doldurur?
11.A musluğu bir havuzu tek başına 60 saatte dolduruyor.A ve B musluklsrı berabet 3 saat açıldıktan sonra kapatılıyor.B musluğu 6 saat daha açık bırakılıyor ve havuzun yarısı doluyor.Amusluğu kapatılmasaydı havuz kaç saatte dolardı?
12.Akıntı hızı 30 km/sa olan bir nehirde,hızı 150km/sa olan bir motor, akıntıyla aynı yönde 4 saatte aldığı yolu,akıntıya ters yönde kaç saatte alır?
13.Bir helikopter A şehrinden B şehrine 360 km/sa hızla 2 saatte gidip aldığı yolcuyu A şehrinde 2,5 saatte getiriyor.Helikopter gidiş-dönüş ortalama hızı saatte kaç km’dir?
14.Bir kamyon normal hızını saatte 20 km arttırırsa Rize-Giresun arası 3 saatte,15 km azaltırsa aynı yolu 6 saatte alıyor.Buna göre Rize-Giresun arası kaç km’dir?
15.Saniyede 1,5m yol alan tek sıra halinde sıralanmış bir izci kafilesi 615 m uzunluğundaki bir köprüyü 7 dakikada geçmiştir.İzci kafilesinin uzunluğu kaç cm’dir?
 
Üst