Denizli Resimleri


DENİZLİ

Denizli sehri, ilk defa bugünkü sehrin 6 km. kuzeyinde, Eskihisar Köyü civarinda kurulmustur. Bu sehir M.O.( 261 - 245 ) yillari arasinda, Suriye Krali II. Antiyokustheos tarafindan kurulmus ve karisinin adina izafeten LAODICIA denilmistir. Türkler Denizli havalisini zaptettikten sonra, sehrin suyunun bol bulundugu bugünkü Kaleiçi mevkiine naklettirmislerdir.
Denizli adina, tarihi kaynaklarda baska baska isimler olarak rastlamaktayiz. Selçuklu kayitlari ve Denizli mahkemesi serciye sicilleri (Ladik) ismini vermektedir. Ibni Batuta''nin seyahatnamesi (Tunguzlu) denilmektedir. Mesalikullebsar''da da (Tunguzlu) olarak kaydedilmistir.

Timurlenk''in zafer namesini yazan, Ser afettin Zemdi (Tenguzlug) ve (Tonguzlug) gibi iki isimden bahsetmektedir. Tensiz kelimesi eski Türkçe''de Deniz demektir. Tunguzlu ise bugünkü imlasiyla Denizli demektir. Netice olarak Denizli adi, Tunguzlu ve Tunguzlu kelimelerinin zamanla agizdan agiza, Denizli kelimesi haline gelmesinden bugünkü seklini almistir.

DENİZLİ BELEDİYESİ

 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst