Demokrasi, insan haklarının gelişimini nasıl etkiler? Kısaca Açıklayınız.


Demokrasi, insan haklarının gelişimini nasıl etkiler? Kısaca Açıklayınız.

Demokrasi, insanların sahip olduğu hak ve özgürlükler ile doğrudan ilişkildir. Demokrasinin varlığını devam ettirmesi ve gelişim gösterebilmesi için insanların sahip oldukları hak ve özgürlüklerin korunması gereklidir. Hak ve özgürlükler ne kadar iyi korunursa demokrasi o kadar çok gelişir.
 
Üst