Delilleri Bildirme Dilekçesi

'Bunları biliyormusunuz' forumunda cCasT tarafından 22 Temmuz 2010 tarihinde açılan konu


 1. Delilleri Bildirme
  Delilleri Bildirme Dilekçesi


  Delilleri Bildirme Dilekçesi Dosya Esas: /…
  Duruşma Günü: …/…/…
  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
  ERZİNCAN
  DAVACI : Adı ve Soyadı, TC Kimlik No
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVALI : Adı ve Soyadı
  Adres
  HUKUKİ NEDENLER : HUMK md 236, 242, 244 ve İlgili mevzuat
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda numarası yazılı dosyaya delillerimizi ibraz ediyoruz Bu nedenle delillerimizin toplanmasına karar verilmesi talep olunur …/…/…

  DELİL LİSTESİ :
  1- Nüfus Kaydı
  2- Tarafların mali ve sosyal durum araştırması
  3- Davacının maaş, nöbet geliri, döner sermaye gelirinin ne olduğunun araştırılması
  4- Erzincan 2 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2004/22 Karar sayılı dosyası
  5- Gerektiğinde tanık beyanı
  6- Diğer yasal deliller
  Karşı tarafın delillerine karşı delil bildirme hakkımızı saklı tutuyoruz

  Davacı Vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza
   


Yükleniyor...