Deli Bal,Deli Bal Nedir,Yararları ve zararları Nedir

'Bunları biliyormusunuz' forumunda Wish tarafından 6 Ağu 2010 tarihinde açılan konu

 1. Acı Bal,Tutar Bal
  Deli Balın Yararları ve Zararları
  Deli Bal Nasıl Yenmelidir


  Deli bal fazla miktarda yenildiğinde baş dönmesi, sarhoşluk, daha yüksek miktarlarda ise zehirlenme belirtileri gösteren Doğu Karadenize özgü bal türü.

  Karadeniz bölgesine özgü olan ve “acı bal ve “tutar bal isimleriyle de bilinen bu bal,Türkiyenin kuzeyinde fundagiller familyasından orman gülü türleri, geniş alanlarda yetişmektedir. Deli bal halk arasında geleneksel olarak gastrit, ülser gibi mide, bağırsak sistemi rahatsızlıklarında günde 1-2 çay kaşığı dozda kullanılmaktadır. Ancak bu bal dozu artırılarak tüketildiğinde zehirlenmelere neden olur. Deli balın zehirliliği çok eski çağlardan beri bilinmektedir. Atinalı Ksenofon, Anabasis isimli eserinde, M.Ö. 400 yıllarında bu bölgeden geçen Grek ordusundaki askerlerin bu baldan zehirlendiğini anlatmaktadır. Orman gülü türlerinin, dolayısıyla deli balın zehirliliği, taşıdığı grayanotoksinlerden kaynaklanmaktadır

  [​IMG]

  İlk olarak MÖ 401 yılında Xenophonun notlarında, yolu Trabzona düşen Yunan askerlerinin bu baldan yemeleriyle literatüre girmiştir:

  “Bu köylerde onları şaşırtan bir tek şeyle karşılaştılar: birçok kovan vardı ve bu ko-vanlardaki peteklerden bal yiyen askerler kustular, ishal oldular ve içlerinden hiç biri ayakta duramıyordu; az yiyenler körkütük sarhoş olmuş insanlara, çok yiyenlerse azgın çılgınlara, hatta can çekişen insanlara benziyorlardı. Bu durumda birçoğu bir boz-gun sonrasındaymış gibi yere serilmiş büyük bir umutsuzluk başlamıştı. Ertesi gün kim-senin ölmediği görüldü ve sarhoşluk yakla-şık olarak bir gün önce başladığı saatte geç-ti. Üçüncü ve dördüncü gün müshil almış gibi bitkin düşmüş halde ayaklandılar

  Daha sonraki dönemlerde Pliniusun (MS 77) notlarında baldan bahsedilmektedir:

  “Arıların yiyeceği o kadar önemlidir ki bu yüzden balları bile zehirli olabilir. Pontusta Herakleiada aynı arılardan olan ballar bir kaç yıl sonra öldürücü olurlar. Otoriteler bu balların hangi çiçeklerden yapıldığını açıkla-mamışlardır Bir çeşit bal daha vardır ki, aynı Pontus bölgesindeki insanlar arasında yaygındır ve meydana getirdiği çılgınlığa maenomenon denir (Plinius, Nat. Hist. XXI, XLIV, 74, 77)

  Yine Yunanlı yazar Strabonun notlarında deli balın Karadenizli Heptakometler tarafından düşmanı altetmek amaçlı kullanıldığını okumaktayız:

  “Heptakometler, Pompeusun ordusu dağlık ülkeden geçerken, üç Roma bölüğünü imha etmiştir. Bunlar, ağaç sürgünlerinden elde edilen delibalı kaselerle yol üzerine bıraktılar ve askerler bunu yiyipte bilinçlerini kaybe-dince, onlara saldırarak kolayca hepsini saf dışı ettiler. Bu vahşilerin bir kısmına da By-zeres denir (Strabon, Geographika, XII, III, 18)

  1844 yılında Rizeyi ziyaret eden Alman bilim adamı Karl Kochda deli bal konusunda eski yazarların notlarını ilettikten sonra, bal tutmasına sebep olarak çeşitli yazarlarca ö-ne sürülen şimşir, karayemiş ve komar (or-man gülü) bitkilerini tartışmış ve en muhtemel adayın komar bitkisi olduğuna kanaat getirmiştir.

  Orman gülünün sahil kesiminde mor, yüksek kesimlerde beyaz çiçek açan tür-lerinin yanısıra ċifin/ḉifin adı verilen sarı çiçek açan bir türü daha bulunmaktadır. Zehirli bir bitki olduğu için Trabzonun batısında “ağu olarak da bilinen komar çeşitlerini, özellikle çifini yiyen hayvanlar zehirlenmektedirler. Bununla birlikte arıcılık yapan pek çok köylü arılarının çifin çiçeğine konmadığı iddiasındadır.

  Günümüzde artık ziraatı yapılmayan a-ma ilkçağdan yakın zaman dek Doğu Karadenizde bol miktarda ekilen ve hasadı yapı-lırken uçuşan polenlerinden “kendir tutması adı verilen rahatsızlığa sebep olan kendir ( Latince kannabis Sativa) bitkisinin adaylar arasında sayılmaması ilginçtir. Oysa kendir tarımının terkedilmesiyle bal zehirlenmelerinin de sona ermesi aynı zamana denk düş-mektedir. Muhtemelen bu olgu bir tesadüf değildir.

  Osmanlı döneminde yörede arıcılığın bazı köylerin temel geçim kaynağı olduğu gö-rülmektedir. 16. yüzyıl Tahrir defterlerinde Hemşin bölgesinde baldan 4800 akçe vergi alındığını görmekteyiz
   
Yükleniyor...