Cumhurbaşkanının Görevleri Nelerdir Maddeler Halinde

'Bunları biliyormusunuz' forumunda Ceylan tarafından 26 Şubat 2013 tarihinde açılan konu


 1. Cumhurbaşkanının Görevleri Maddeler Halinde


  Yasama Görevleri:

  Kanunları yayınlar.
  Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM’ne yollar.
  Anayasa değişikliğine ilişkin kanunları gerek gördüğünde halkoyuna sunar.
  Kanunların, KHK, TBMM iç tüzüğünün iptali için Anayasa mahkemesi’ne iptal davası açar.
  TBMM’de seçimlerin yenilenmesine karar vermek.
  Yasama yılının ilk günü TBMM’de açılış konuşmasını yapar.
  TBMM’yi gerektiğinde toplantıya çağırır.

  Yargı Görevleri:

  Danıştay’ın üyelerinin ¼’ünü seçmek.
  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını seçmek
  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı vekilini seçmek
  Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek
  AYİM ve Askeri Yargıtay üyelerini seçmek.
  Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek

  Yürütme Görevleri

  TSK’nin kullanılmasına karar vermek.
  MGK’yı toplantıya çağırmak.
  Genelkurmay Başkanı’nı atamak.
  Kararnameleri imzalamak.
  Sürekli hasta sakat ve kocama sebebiyle cezaları kaldırmak.
  Devlet Denetleme Kurulu üyelerini atamak.
  YÖK üyeleri ve rektörleri atamak.
  Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek.
  Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve istifalarını kabul etmek.
  Gerek görürse Bakanlar kurulu’na başkanlık etmek.
  Yabancı devletlere Türk temsilciliğini göndermek ve onlarınkini kabul etmek.
  Milletlerarası analaşmaları onaylamak ve yayınlamak.
  TBMM adına TSK Başkomutanlığı’nı temsil etmek.
   


Yükleniyor...